Ζωικοί Εχθροί (Θεωρία) - Agricultural Entomology & Zoology (Theory)


Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το ζωικό εχθρό που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.


Στόχοι Μαθήματος

Να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκείς γνώσεις για τα παράσιτα και έντομα που ενδημούν στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα τα είδη που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο. Να αναγνωρίζουν τα έντομα , τη μορφολογία τους, τις συνήθειες και τους βιοτόπους τους, το ρόλο τους στη μετάδοση των ασθενειών, τα επιζήμια είδη και να προτείνουν την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου των επιζήμιων πληθυσμών εντόμων, καθώς επίσης βιολογικούς μεθόδους καταπολέμησης. Να επιλέγουν την κατάλληλη διαδικασία και τεχνική για το χειρισμό των δειγμάτων των εντόμων και τη διάγνωση των ζημιών στις καλλιέργειες και να κατανοούν τις μεθόδους καταπολέμησης παθογένειας, σαν εργαλείο για την διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.


Περιεχόμενα

Κλάδοι Εντομολογίας. Μορφολογία, Φυσιολογία, Ανάπτυξη και Μεταμόρφωση των Εντόμων. Αισθήσεις εντόμων, συστήματα παγίδευσης, ελκυστικές ουσίες οσμής, τροφής, χρώματος, φερομόνες. Τάξεις εντόμων γεωργικής σημασίας και διαγνωστικοί χαρακτήρες εντομολογικών προσβολών. Μέθοδοι αντιμετώπισης των εντόμων: χημική, βιολογική, βιοτεχνολογική, ολοκληρωμένη. Επιβλαβή έντομα μεγάλης οικονομικής σημασίας στην ελληνική γεωργία (δάκος, αφίδες, κοκκοειδή-βιοοικολογία και αντιμετώπιση των προαναφερόμενων εντόμων). Άλλα ζωικά παράσιτα γεωργικής σημασίας. Βιολογία-οικολογία και μέθοδοι αντιμετώπισης φυτοζημιογόνων ακάρεων, νηματωδών, μαλακίων, τρωκτικών και πτηνών. Μορφολογία-ανατομία-αναπαραγωγή-στάδια ανάπτυξης (έκδυση, μεταμόρφωση)-ταξινόμηση των εντόμων. Διαγνωστικοί χαρακτήρες ατελών εντόμων. Ημεμετάβολα έντομα γεωργικής σημασίας [ Orthoptera, Thysanoptera, Hemiptera (Homoptera, Heteroptera)]. Ολομετάβολα έντομα γεωργικής σημασίας (Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera). Φυσικοί εχθροί επιζήμιων στα φυτά εντόμων (αρπακτικά και παράσιτα). Φυτοακάρεα και οι φυσικοί τους εχθροί (μορφολογία, στάδια ανάπτυξης). Τρόποι εξαγωγής των νηματωδών από τα φυτικά μέρη και το έδαφος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ