ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ


Μορφές και ρεύµατα στη γεωργία. Βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας και η επίδρασή της στο οικοσύστηµα. ∆οµή και δραστηριότητες διεθνών οργανώσεων και επιτροπών. Ανάλυση Κοινοτικής νοµοθεσίας για την Βιολογική Γεωργία. Οργάνωση και λειτουργία φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. ∆ιαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας στην καλλιέργεια των οπωροκηπευτικών και φυτών µεγάλης καλλιέργειας. Οργάνωση βιοκαλλιεργητών. Συσκευασία, προβολή και προώθηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις μεθόδους εφαρµογής της βιολογικής γεωργίας στην καλλιέργεια των οπωροκηπευτικών και φυτών µεγάλης καλλιέργειας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Μορφές και ρεύµατα στη γεωργία. Βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας και η επίδρασή της στο οικοσύστηµα. ∆οµή και δραστηριότητες διεθνών οργανώσεων και επιτροπών. Ανάλυση Κοινοτικής νοµοθεσίας για την Βιολογική Γεωργία. Οργάνωση και λειτουργία φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. ∆ιαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας στην καλλιέργεια των οπωροκηπευτικών και φυτών µεγάλης καλλιέργειας. Οργάνωση βιοκαλλιεργητών. Συσκευασία, προβολή και προώθηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ανδρέας Βιτωράτος
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ