Γενική Φυτοπαθολογία (Εργαστήριο) - General Phytopathology (Laboratory)


Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το αίτιο του παθογόνου που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: i) να έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις στο αντικείμενο της φυτοπαθολογίας, ii) να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές μικροβιολογικές μέθοδοι και αναγνώρισης μέσω μικροσκοπίου των μυκήτων και βακτηρίων, αλλά και της διάκρισης μεταξύ τους των διαφόρων ειδών και κατασκευών τους στο πλαίσιο της διάγνωσης των φυτοπαθολογικών ασθενειών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν χρειάζεται προαπαιτούμενη γνώση.


Περιεχόμενα

Κανόνες ασφαλείας και βασικός εξοπλισμός ενός εργαστηρίου φυτοπαθολογίας. Θρεπτικά υλικά, μέθοδοι εμβολιασμού τους και μικροβιακές καλλιέργειες σε εργαστηριακές συνθήκες. Μικροσκόπιο και παρατήρηση μικροοργανισμών. Μέτρηση μικροβιακών πληθυσμών των καλλιεργειών στο Εργαστήριο. Τα κυριότερα φυτοπαθογόνα: μύκητες (χρώμιστα, ασκομύκητες, βασιδιομύκητες, αδηλομύκητες), βακτήρια, ιοί-ιοειδή (μορφολογικά χαρακτηριστικά, κατασκευές, αναπαραγωγή, ταξινόμηση) μέσω μικροσκοπικών παρασκευασμάτων. Οι σημαντικότερες ασθένειες των φυτών (μυκώσεις, βακτηριώσεις, ιώσεις) με τα χαρακτηριστικά και τα συμπτώματά τους μέσω στερεοσκοπίου και μικροσκοπίου. Μέθοδοι διάγνωσης των ασθενειών στον αγρό και το εργαστήριο. Τροφοπενίες (εστίαση σε αυτές των Εσπεριδοειδών), μετασυλλεκτικά παθογόνα και μυκοτοξίνες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ