Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι


Επισκόπηση της ελληνικής τέχνης των πρώιμων, των γεωμετρικών και των αρχαϊκών χρόνων από το 1100-480 π.Χ. Προηγείται επιλεκτική εξέταση έργων της αυγής της ελληνικής τέχνης – Κυκλαδική, Μινωική και Μυκηναϊκή τέχνη - και ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση της ελληνικής τέχνης. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν την ανάπτυξη της τέχνης από τα πρώιμα γεωμετρικά χρόνια (1000‐900 π.Χ.) έως την ύστερη αρχαϊκή περίοδο, εστιάζοντας με χαρακτηριστικά παραδείγματα στα βασικά είδη της τέχνης (γλυπτική, αγγειογραφία, αρχιτεκτονική) ανά εποχή.


Στόχοι Μαθήματος

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές το τεχνοτροπικό ύφος που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα κατά την γεωμετρική εποχή και την αρχαϊκή περίοδο, τον ανθρωποκεντρικό και αφηγηματικό χαρακτήρα της τέχνης, καθώς και την κοινωνική λειτουργία της. Επιπλέον, στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα σημαντικότερα έργα της Αρχιτεκτονικής, της πλαστικής και της αγγειογραφίας, τη χρονολογική και στιλιστική εξέλιξη, τη θεματολογία και τα ιστορικά συμφραζόμενα των έργων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Χωρίς προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

• Eισαγωγή • Κυκλαδική – Μινωϊκή – Μυκηναϊκή Τέχνη • Η τέχνη κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (1100-700 π.Χ.) • Η Αρχαϊκή Περίοδος (700-480 π.Χ.) • Αγγειογραφία: Τεχνική, Στιλ, Καλλιτέχνες • Αγγειογραφία- ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Κατσικούδης
Τμήμα: Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ