Συνθετική Χημεία και Μέθοδοι Τροποποίησης Πολυμερών


Σύνθεση γραμμικών και μη γραμμικών συμπολυμερών με διάφορες μεθόδους. Μέθοδοι τροποποίησης και μοριακού χαρακτηρισμού πολυμερών.


Στόχοι Μαθήματος

• Κατανόηση βασικών εννοιών, τρόπων σύνθεσης πολυμερών και μεθόδων τροποποίησης τους για πιθανές εφαρμογές σε πολλούς τομείς • Ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει το υποχρεωτικό μάθημα των Πολυμερών και βασικές γνώσεις Οργανικής Χημείας. Μετά την ολοκλήρωσή του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει εμβαθύνει αρκετά στην Επιστήμη των Πολυμερών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει το υποχρεωτικό μάθημα των Πολυμερών (ΕΤΥ703) καθώς και βασικές γνώσεις Οργανικής Χημείας (Χημεία ΙΙ, ΕΤΥ202). • Κωδικοί & σύνδεσμοι προαπαιτούμενων μαθημάτων • XHMEIA II ETY202 • ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΤΥ703.


Περιεχόμενα

Σύνθεση γραμμικών συμπολυμερών κατά συστάδες με: Ανιοντικό πολυμερισμό (ΑΒ, ΑΒΑ, ΑΒΑ΄, ΑΒC, ABCD), Κατιοντικό πολυμερισμό (AB, ABA, ABC), Ζωντανό ριζικό πολυμερισμό (ΑΒ, ΑΒΑ, ΑΒC, ABCD), Πολυμερισμό μετάθεσης ομάδας (ΑΒ, ΑΒΑ, ABC), Πολυμερισμό μετάθεσης διάνοιξης δακτυλίου (ΑΒ, ΑΒΑ), Πολυμερισμό Ziegler-Natta, Συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων πολυμερισμού (ΑΒ, ΑΒΑ). Σύνθεση μη Γραμμικών Συμπολυμερών. Μοριακός Χαρακτηρισμός Συμπολυμερών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Απόστολος Αυγερόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ