Πολυμερικά Υλικά


Εισαγωγή σε βασικές έννοιες πολυμερών. Σύνθεση, χαρακτηρισμός σε διάλυμα και στερεά κατάσταση. Ανάλυση βασικών ιδιοτήτων διάφορων σημαντικών πολυμερών.


Στόχοι Μαθήματος

• Κατανόηση βασικών εννοιών, τρόπων σύνθεσης πολυμερών και μεθόδων χαρακτηρισμού σε διάλυμα και στερεά κατάσταση, ιδιότητες πολυμερών • Να έχει παρακολουθήσει το υποχρεωτικό μάθημα Οργανικής Χημείας. Μετά την ολοκλήρωσή του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει βασικές έννοιες στην Επιστήμη των Πολυμερών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

• Να έχει παρακολουθήσει το υποχρεωτικό μάθημα Οργανικής Χημείας (Χημεία ΙΙ, ΕΤΥ202). • XHMEIA II ETY202


Περιεχόμενα

Ορισμοί. Βασικά γνωρίσματα. Ονοματολογία. Διαμορφώσεις πολυμερικών αλυσίδων και αρχιτεκτονική ομο- και συμ-πολυμερών. Σταδιακές και Αλυσωτές αντιδράσεις πολυμερισμού. Βασικά χαρακτηριστικά ριζικού, ανιοντικού και κατιοντικού πολυμερισμού. Χαρακτηρισμός πολυμερών. Πολυμερή σε Στερεά Κατάσταση (Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Περίθλαση Ακτίνων Χ υπό Μικρές Γωνίες). Πολυμερή σε διάλυμα (ΩσμΩμετρία Μεμβράνης & Τάσης Ατμών, Σκέδαση Φωτός Laser υπό Μικρές Γωνίες, Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών, Ιξωδομετρία Αραιών Διαλυμάτων). Διαστάσεις Μακρομοριακών Αλυσίδων. Κρυστάλλωση Πολυμερών. Θερμοκρασία Τήξης και Υαλώδους Μετάπτωσης πολυμερών. Ελαστικότητα και Ιξωδοελαστικότητα πολυμερών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Απόστολος Αυγερόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC-ΑΔ-ΠΔ

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ