Ψυχολογία Κινήτρων


Οι αιτίες της συμπεριφοράς και τα κίνητρα. Κίνητρα και γνώση. Κίνητρα και δράση. Ψυχολογία κινήτρων. Ορισμός και είδη κινήτρων. Μέθοδοι μελέτης κινήτρων. Ιστορική αναδρομή. Βιολογική και φυσιολογική βάση των κινήτρων. Θεωρίες κινήτρων: ψυχαναλυτική, ανθρωπιστικές, συμπεριφορικές, διέγερσης/αρίστου επιπέδου. Η θεωρία του κινήτρου επίτευξης. Γνωστικές Θεωρίες: Η θεωρία του πεδίου του Lewin. Θεωρίες γνωστικής συνέπειας και αιτιακών αποδόσεων. Εφαρμογές των θεωριών αιτιακών αποδόσεων στην εκπαίδευση. Αιτιακές αποδόσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην παθολογική συμπεριφορά. Κίνητρα και βούληση. Ο εαυτός ως πηγή κινήτρου.


Στόχοι Μαθήματος

• Στόχοι του μαθήματος είναι: 1. η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές ψυχολογικές θεωρίες των κινήτρων, και 2. η εξοικείωσή τους με τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. • Αναμένεται οι φοιτητές: 1. να έχουν κατανοήσει τις έννοιες και τις αρχές των βασικών θεωριών κινήτρων, και 2. να είναι σε θέση να εφαρμόσουν, κατά τη διδασκαλία, εκείνες από τις αρχές των παραπάνω θεωριών, οι οποίες μπορούν να έχουν εφαρμογή στην εκπαίδευση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

• Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες, ΠΝΥ 201 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία, ΠΝΥ 204.


Περιεχόμενα

• Εισαγωγή: Οι αιτίες της συμπεριφοράς και τα κίνητρα. Κίνητρα και γνώση. Κίνητρα και δράση. Ψυχολογία κινήτρων. Ορισμός και είδη κινήτρων. Μέθοδοι μελέτης κινήτρων. Ιστορική αναδρομή. • Βιολογική και φυσιολογική βάση των κινήτρων (ένστικτα, πείνα, δίψα, ύπνος, σεξουαλικότητα). • Θεωρίες κινήτρων: ψυχαναλυτική, ανθρωπιστικές, συμπεριφορικές, διέγερσης/αρίστου επιπέδου. • Κίνητρα ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας: Η θεωρία του κινήτρου επίτευξης: Χαρακτηριστικά του κινήτρου επίτευξης. Η τάση για επίτευξη επιτυχίας. Η τάση για αποφυγή της αποτυχίας. Τελικό κίνητρο επίτευξης. Εξέλιξη της θεωρίας. Κίνητρο για αποφυγή της επιτυχίας. Ανάπτυξη του κινήτρου επίτευξης στα παιδιά. • Γνωστικές Θεωρίες: Η θεωρία του πεδίου του Lewin. Θεωρίες γνωστικής συνέπειας και αιτιακών αποδόσεων: Η θεωρία του Heider. Η θεωρία των Jones και Davis. Η θεωρία του Kelley. Συνεπαγόμενα της θεωρίας του Kelley. • Εφαρμογές των θεωριών αιτιακών αποδόσεων στην εκπαίδευση: Το κίνητρο επίτευξης και οι αιτιακές αποδόσεις. Διαστάσεις των αποδόσεων. Αιτιακές αποδόσεις και συναισθήματα. Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. Εσωτερικά κίνητρα και εκπαίδευση. Ο επιτυχημένος δάσκαλος. Η θεραπευτική χρήση των αποδόσεων στο σχολείο. • Αιτιακές αποδόσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην παθολογική συμπεριφορά. • Κίνητρα και βούληση: Οι πρόδρομοι. Η τάση για δράση. Η έναρξη της δράσης. Η υπερνίκηση των εμποδίων της δράσης. Η θεωρία του Kuhl. Το μοντέλο του Ρουβίκωνα για τις φάσεις της δράσης. • Ο εαυτός ως πηγή κινήτρου: Η έννοια του εαυτού. Συνθήκες που προάγουν την αυτο-ενημερότητα. Αυτο-εστίαση και έλεγχος δράσης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεωργία Παπαντωνίου
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ