Αττική Ρητορεία


Στη διάρκεια των δεκατριών διδακτικών εβδομάδων (δ.ε.) η προσοχή μας εστιάζεται στον τρόπο που χρησιμοποιείται η ρητορική στην Αθήνα την εποχή αυτή και θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά και προσωπικά χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στους δικανικούς λόγους. Εξετάζεται επίσης η πολιτική κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Αθήνα κατά το δεύτερο μισό του 4ου αι. π. Χ., τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον Δημοσθένη και τους πολιτικούς του αντιπάλους και τις αιτίες της παρακμής της Β΄ αθηναϊκής συμμαχίας. Οι ρητορικοί λόγοι της αρχαιότητας μας προσφέρουν πλήθος στοιχείων από καταστάσεις και λεπτομέρειες, που μπορούμε να υποθέσουμε ότι προξενούσαν το ενδιαφέρον του αθηναίου ακροατή. Στόχος του ρήτορα ήταν να πείσει το ακροατήριό του καθώς οτιδήποτε έλεγε θα έπρεπε να φαίνεται αληθινό ακόμη και αν δεν ήταν. Μάλιστα αν εξετάσουμε λόγους χαρισματικών πολιτικών του περασμένου αιώνα, όχι μόνον ελλήνων αλλά κυρίως ξένων, θα εντοπίσουμε μηχανισμoύς πειθούς που χρησιμοποιούσαν ήδη οι ρήτορες στην αρχαία Αθήνα.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι να βελτιώσουν οι εκπαιδευόμενοι τις γνώσεις τους στα αρχαία ελληνικά, ειδικότερα στην αττική πεζογραφία και να γνωρίσουν στοιχεία της κοινωνικής και νομικής ιστορίας της αθηναϊκής δημοκρατίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος (δ. ε. 1-3) θα εξετάσουμε βασικές έννοιες και στοιχεία της ρητορικής τέχνης με βάση τις αρχαίες πηγές (Αριστοτέλη, Κικέρωνα). Η θεωρητική αυτή προσέγγιση θα αποτελέσει τη βάση για το δεύτερο μέρος, την ανάλυση των προοιμίων των τριών Ολυνθιακών λόγων του Δημοσθένη, των διηγήσεων από λόγους του Ισαίου και του Αντιφώντα, καθώς επίσης των πίστεων και των ἐπιλόγων από λόγους των Λυσία, Ανδοκίδη και Υπερείδη (δ. ε. 4-6). Στο τρίτο μέρος του μαθήματος θα σχολιάσουμε τον Γ΄ Ὀλυνθιακό του Δημοσθένη, (δ. ε. 7-10) και τον λόγο Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρυιᾶς του Αντιφώντα, (μαθήματα 11-13).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σταμάτης Μερσινιάς
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ