Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες


Εισαγωγικό μέρος: Ιστορική αναδρομή. Σχολές σκέψης στην ψυχολογία (Δομική ψυχολογία, Λειτουργική ψυχολογία, ψυχολογία της Συμπεριφοράς, Μορφολογική ψυχολογία, Ψυχανάλυση, Γνωστική ψυχολογία). Αντικείμενο της ψυχολογίας. Τομείς της ψυχολογίας. Μεθοδολογία έρευνας στην Ψυχολογία: Μέθοδοι μελέτης (πειράματα, παρατήρηση, ατομικές μελέτες περιπτώσεων, ερωτηματολόγια και δημοσκοπήσεις, μετα-ανάλυση, ποιοτική ανάλυση, συνεντεύξεις, ηθογενετική και αιτιολογήσεις). Μέθοδοι μελέτης στη Γνωστική Ψυχολογία Ζητήματα δεοντολογίας στην ψυχολογία. Μελέτη του εγκεφάλου. Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες: Αντίληψη. Προσοχή. Μνήμη. Γλώσσα. Σκέψη και αναπαράσταση. Νοημοσύνη Συνείδηση. Κίνητρα και συναισθήματα.


Στόχοι Μαθήματος

• Στόχοι του μαθήματος είναι: 1. η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές σχολές σκέψης και στις βασικές μεθόδους έρευνας της Ψυχολογίας και, στη συνέχεια, 2. η εισαγωγή τους σε βασικές έννοιες (γνωστικές λειτουργίες, κίνητρα, συναισθήματα) και αρχές της Ψυχολογίας. • Αναμένεται οι φοιτητές: 1. να έχουν εντάξει τις βασικές σχολές σκέψης της Ψυχολογίας σε ένα ιστορικό πλαίσιο, 2. να είναι ενήμεροι για τις βασικές μεθόδους έρευνας στην Ψυχολογία, και 3. να έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες και αρχές της Ψυχολογίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

• Οι φιλοσοφικές καταβολές της ψυχολογίας: Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Αναγέννηση (Descartes, Locke, Kant). • Συμβολή της φυσιολογίας στην ψυχολογία: Η μελέτη του εγκεφάλου κατά το 19ο αιώνα, Η θεωρία του Darwin. • Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: Ενδοσκοπική Ψυχολογία, Δομική ψυχολογία, Λειτουργική ψυχολογία. • Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: Συνειρμισμός, Ψυχολογία της Συμπεριφοράς. • Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: Σχολή του Wurzburg, Μορφολογική Ψυχολογία, Piaget. • Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: Κλινικές καταβολές της Ψυχολογίας: Ψυχανάλυση, Θεωρία της Μάθησης, Ανθρωπιστική Ψυχολογία. • Γνωστική επανάσταση: Θεωρία της Επανατροφοδότησης ή Κυβερνητική, Θεωρία των πληροφοριών ή της Επικοινωνίας, Η κατασκευή και η εξάπλωση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Η διατύπωση των απόψεων του Chomsky για τη γλώσσα, Οι πρόοδοι στη νευρολογία. • Τομείς της ψυχολογίας. • Μεθοδολογία έρευνας στην Ψυχολογία: Μέθοδοι μελέτης (πειράματα, παρατήρηση, ατομικές μελέτες περιπτώσεων, ερωτηματολόγια και δημοσκοπήσεις, μετα-ανάλυση, ποιοτική ανάλυση, συνεντεύξεις, ηθογενετική και αιτιολογήσεις). • Ζητήματα δεοντολογίας στην ψυχολογία. • Μελέτη του εγκεφάλου • Μέθοδοι μελέτης στη Γνωστική Ψυχολογία. Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες. • Κίνητρα και συναισθήματα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεωργία Παπαντωνίου
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ