Γενική Ιατρική


Αφορά στον τρόπο παροχής φροντίδας κατά την πρώτη επαφή του ασθενή με το σύστημα υγείας (πρωτοβάθμια φροντίδα). Συμπεριλαμβάνει θέματα σχετικά με τη συνεχή παροχή φροντίδας από τον ίδιο γιατρό στον ασθενή ανεξάρτητα του κλινικού προβλήματος. Αναλύει την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, το συντονισμό των διαφορετικών υπηρεσιών υγείας και την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στον πληθυσμό ευθύνης του γιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας.


Στόχοι Μαθήματος

• Πώς γίνεται η προσέγγιση για την παροχή φροντίδας, που είναι επικεντρωμένη στον ασθενή. Ποια τα στάδια της διαβούλευσης. Πώς γίνεται η ανακοίνωση της διάγνωσης ενός σοβαρού νοσήματος, ή του θανάτου. • Πώς γίνεται η διαχείριση ασθενών με συνήθη οξέα και χρόνια προβλημάτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Που αναζητά κάποιος τεκμήρια. Πώς εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες οδηγίες • Ποιες προληπτικές παρεμβάσεις προτείνονται να παρέχονται στους ενήλικες ως πρωτογενής πρόληψη. Πώς τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα παροχής μιας προληπτικής παρέμβασης • Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται κατά τη διαγνωστική προσέγγιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Ποιες από αυτές τις τεχνικές είναι τεκμηριωμένες. Που οφείλονται κυρίως τα λάθη κατά τη διάγνωση στην πρωτοβάθμια φροντίδα • Τι περιλαμβάνει η εκτίμηση ενός ηλικιωμένου ασθενούς • Πώς γίνεται η διαχείριση προβλημάτων κατά την παροχή παρηγορητικής φροντίδας σε ασθενείς τελικού σταδίου στην πρωτοβάθμια φροντίδα • Πώς γίνεται η εκτίμηση της συμμόρφωσης ασθενών που λαμβάνουν πολλαπλά φάρμακα. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η συμμόρφωση. Πότε χρειάζεται τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής • Πώς γίνεται η εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών σε ασθενείς με πολλαπλά νοσήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Πώς σχεδιάζεται το πλάνο διαχείρισης ασθενών με πολλαπλά νοσήματα


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

• Δεξιότητες επικοινωνίας • Διαχείριση οξέων και χρόνιων περιστατικών στην πρωτοβάθμια φροντίδα • Πρόληψη • Διαγνωστική προσέγγιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα • Στοιχεία για τη φροντίδα των ηλικιωμένων • Παρηγορητική φροντίδα • Διαχείριση των ασθενών που λαμβάνουν πολλαπλά φάρμακα • Διαχείριση των ασθενών με πολλαπλή νοσηρότητα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αθηνά Τατσιώνη, Κωνσταντίνος Σιαμόπουλος, Γεώργιος Δασκαλόπουλος, Αλέξανδρος Δρόσος, Σοφία Καλανταρίδου, Κωνσταντίνος Κατσάνος, Ελένη Καψάλη, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, Ευάγγελος Λυμπερόπουλος, Αλέξανδρος Μάκης, Βενετσιάνος Μαυρέας, Χαράλαμπος Μηλιώνης, Ιωάννης Μπασούκας, Ευάγγελος Μπριασούλης, Γεώργιος Νάκος, Ευαγγελία Ντζάνη, Ευαγγελία Ντουνούση, Πέτρος Σκαπινάκης, Στυλιανός Τίγκας, Σταυρούλα Τσιάρα, Νικόλαος Χαλιάσος
Τμήμα: Ιατρική Σχολή
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Κλινική Ιατρικη
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ