ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ


Η Μικροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που αναλύει τη συμπεριφορά «μικρών» οικονομικών μονάδων, όπως οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, οι εταιρίες, μεμονωμένοι κλάδοι κτλ. Στα πλαίσια του μαθήματος Μικοροοικονομική του Α Εξαμήνου, θα διδαχτούν οι κάτωθι θεμελιώδεις έννοιες και ζητήματα της Μικροοικονομικής: Προτιμήσεις, εισοδηματικός περιορισμός, αγορά, καμπύλες κόστους, μεγιστοποίηση του κέρδους, ελαχιστοποίηση κόστους, τεχνολογία, συναρτά παραγωγής, ωφέλεια, ζήτηση, προσφορά, ισορροπία.


Στόχοι Μαθήματος

ΣτόχοιΤο μάθημα αυτό, όπως καταμαρτυρά και το όνομα του, έχει στο επίκεντρο του την Μικροοικονομική Θεωρία, δηλαδή τον κλάδο της  Οικονομικής Επιστήμης που αναλύει τη συμπεριφορά «μικρών» οικονομικών μονάδων, όπως οι καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, οι εταιρίες, μεμονωμένοι κλάδοι κτλ. Στα πλαίσια του μαθήματος \\\"Μικροοικονομική\\\" του Α Εξαμήνου, ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τις κάτωθι θεμελιώδεις έννοιες και ζητήματα της Μικροοικονομικής:   προτιμήσεις εισοδηματικός περιορισμός αγορά καμπύλες κόστους μεγιστοποίηση του κέρδους ελαχιστοποίηση κόστους τεχνολογία συναρτά παραγωγής ωφέλεια ζήτηση προσφορά ισορροπία


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν έχει προαπαιτούμενο μάθημα


Περιεχόμενα

(1). Αγορά: Κατασκευή ενός μοντέλου, αριστοποίηση και ισορροπία, η καμπύλη ζήτησης, η καμπύλη προσφοράς, ισορροπία αγοράς, αποτελεσματικότητα κατά Pareto, (2). Εισοδηματικός περιορισμός: Εισοδηματικός περιορισμός, ιδιότητες του συνόλου καταναλωτικών δυνατοτήτων, τιμή αναφοράς, (3). Προτιμήσεις: Προτιμήσεις του καταναλωτή, καμπύλες αδιαφορίας, τέλεια υποκατάστατα αγαθά, τέλεια συμπληρωματικά αγαθά, ανεπιθύμητα αγαθά, ουδέτερα αγαθά, κορεσμός, οριακός λόγος υποκατάστασης, (4). Ωφέλεια: Συνάρτησης ωφέλειας, προτιμήσεις Cobb-Douglas, (6). Ζήτηση: Κανονικά και κατώτερα αγαθά: καμπύλες εισοδήματος - κατανάλωσης και καμπύλες Engel, κοινά αγαθά και αγαθά Giffen, καμπύλη τιμής - κατανάλωσης και η καμπύλη ζήτησης, αντίστροφη καμπύλη ζήτησης, (7). Ισορροπία της αγοράς: Προσφορά, Ισορροπία της αγοράς, αντίστροφες καμπύλες ζήτησης και προσφοράς, αποτελεσματικότητα κατά Pareto, (8). Τεχνολογία: Εισροές και εκροές, σταθερές αναλογίες, οριακό προϊόν, τεχνικός λόγος υποκατάστασης, αποδόσεις κλίμακας, (9). Μεγιστοποίηση του κέρδους: Κέρδη, σταθεροί και μεταβλητοί συντελεστές, βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους, μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους, αντίστροφες καμπύλες ζήτησης συντελεστών, (10). Καμπύλες κόστους: Μέσο κόστισα, οριακό κόστος, μεταβλητό κόστος, μακροπρόθεσμο κόστος, (11). Ελαχιστοποίηση του κόστους: Αποκαλυφθείσα ελαχιστοποίηση κόστους, μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο κόστος, (12). Προσφορά: Αμιγής ανταγωνισμός, καμπύλη προσφοράς, κέρδη και πλεόνασμα του παραγωγού, μακροπρόθεσμη καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Ροδουσάκης
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ