Βιολογία Ι


Εισαγωγή στην κυτταρική θεωρία, αρχές κυτταρικής ρύθμισης. Μέθοδοι μελέτης και καλλιέργειας κυττάρων. Δομή χρωματίνης. Πυρηνικοί τόποι-πυρηνικός φάκελος-λάμινα. Πυρηνικοί πόροι-πυρηνοκυτταροπλασματική μεταφορά. Δομή και αναπαραγωγή των μιτοχονδίων-μιτοχονδριακό γονιδίωμα. Αναδίπλωση πρωτεϊνών in vivo: chaperoning και έλεγχος ποιότητας. Η εξωκυτταρωτική οδός και τα συμμετέχοντα οργανίδια Δίοδος πρωτεϊνών μέσω του ενδοπλασματικού δικτύου. Γλυκοσυλίωση και μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών. Η ενδοκυτταρωτική οδός και τα συμμετέχοντα οργανίδια. Mοριακοί μηχανισμοί ενδοκυτάρωσης Λυσσοσωμάτα και υπερoξεισωμάτια. Κυτταροσκελετός: Ινίδια ακτίνης και μικροσωληνίσκοι. Μοριακοί κινητήρες. Mετανάστευση του κυττάρου. Ενδιάμεσα ινίδια. Πλασματική μεμβράνη και μεβρανικός σκελετός σπεκτρίνης Διακυτταρικές συνδέσεις. Συνδέσεις κυττάρου -υποστρώματος. Ο κυτταρικός κύκλος. Μηχανισμοί κυτταρικής αύξησης. Μηχανισμοί κυτταρικού θανάτου. Ο μηχανισμός της κυτταρικής διαίρεσης


Στόχοι Μαθήματος

Να γνωρίζει και να κατανοεί ο φοιτητής τα ακόλουθα: • Σημασία φυλετικής αναπαραγωγής • Διαδικασία και στάδια της μείωσης και κλινικές συνέπειες πιθανών λαθών κατά τη διαδικασία αυτή. • Βασικες έννοιες κληρονομικότητας


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

• Φυλετική αναπαραγωγή-Μείωση • Ανασυνδυασμός- επιχιασμός • Λάθη κατά τη μείωση • Βασικές έννοιες Γενετικής-κληρονομικότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σπυρίδων Γεωργάτος, Παναγιώτης Κούκλης, Ιωάννης Λαζαρίδης, Μαρίκα Σύρρου, Μαρία Φράγκου-Λαζαρίδη, Σάββας Χριστοφορίδης
Τμήμα: Ιατρική Σχολή
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βασική Ιατρική
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ