Ελεύθερες ρίζες: Βιοχημεία και παθολογική βιοχημεία


Η χημεία και η βιοχημεία των ελεύθερων ριζών. Ο φυσιολογικός ρόλος των ενώσεων αυτών σε διάφορες παθολογικές αλλά και φυσιολογικές διεργασίες. Η βιοχημεία του οξειδωτικού στρες και η μεταγωγή του σήματος μέσω οξειδο-αναγωγικών αντιδράσεων. Η ρύθμιση της οξειδοαναγωγής.


Στόχοι Μαθήματος

• Να γνωρίσει ο φοιτητής παραδείγματα μοριακών μηχανισμών οι οποίοι σχετίζονται με το οξειδωτικό στρες και εμπλέκονται σε παθοφυσιολογικές καταστάσεις


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1. Βιοχημεία των Ελευθέρων Ριζών και του οξειδωτικού στρες. 2. Μεταγωγή του σήματος μέσω οξειδο-αναγωγικών αντιδράσεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Γαλάρης
Τμήμα: Ιατρική Σχολή
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βασική Ιατρική
Άδεια Χρήσης: CC

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ