Βιοπληροφορική


Διαχείριση βιολογικών βάσεων δεδομένων, ανάλυση ακολουθιών DNA και πρωτεϊνών, κατασκευή φυλογενετικών δένδρων, σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων γονιδίων, εκμάθηση υπολογιστικών εργαλείων Βιοπληροφορικής


Στόχοι Μαθήματος

Εξοικείωση των φοιτητών με το περιεχόμενο της Βιοπληροφορικής, τις έννοιες, τα εργαλεία και τις δυνατότητες εφαρμογής που μπορεί να έχει σε προβλήματα της Βιολογίας. Επίσης η απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση συγκεκριμένων βάσεων δεδομένων και λογισμικών πακέτων ευρύτατα διαδεδομένων στο χώρο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Υπολογιστικές Προσεγγίσεις σε Βιολογικές Διαδικασίες:Κυτταρικές Δομές, Αποκωδικοποίηση Γονιδιώματος και Συστημική Ανάλυση, Γονιδιακή Ρύθμιση, Φυλογένεση, Κλινικές και Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων. Υπολογιστικές Εφαρμογές:Διαχείριση και Ανάλυση Ακολουθιών DNA, Στοίχιση Ακολουθιών, Υπολογιστική Διαχείριση και Ανάλυση Πρωτεϊνικής Πληροφορίας, Κατασκευή Φυλογενετικών Δένδρων, Ανάλυση Μικροσυστοιχιών (Microarrays) Δίκτυα Γονιδίων. Υπολογιστικά Εργαλεία:Πιθανοκρατικό Πλαίσιο, Κρυμμένα Μοντέλα Markov, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθμοι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Παπαλουκάς
Τμήμα: Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βιολογικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ