Επικοινωνιακός Προγραμματισμός 1


To μάθημα εστιάζει στην Έρευνα, τον Προγραμματισμό, τη Δράση, Επικοινωνία και την Αξιολόγηση των δημοσίων σχέσεων μέσα στην επιχείρηση


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στην αρχή ότι η επικοινωνία και ο σχεδιασμός της μπορούν να συνδυαστούν και ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο η επίτευξη ατομικών, οργανωτικών και κοινωνικών σκοπών θα μπορούσε να προαχθεί με καλύτερο τρόπο. Με αυτό τον τρόπο οι σχεδιαστές της επικοινωνίας θα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία όταν θα βασίζονται σε ένα σώμα διαθεσίμων θεωρήσεων τις οποίες μπορούν να επιλέξουν και να τις χρησιμοποιήσουν με μία κριτική στάση.Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις της επικοινωνίας, δείχνει ότι οι ασχολούμενοι με αυτήν, γίνονται περισσότερο αποτελεσματικοί στην πράξη, όταν συνδέουν σε σταθερή στάση αυτές τις θεωρίες με πραγματικές συνθήκες, όπως ο επικοινωνιακός Προγραμματισμός. Συγκεκριμένα διαπραγματεύονται: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (εννοιολογικά εργαλεία, Η φύση του επικοινωνιακού σχεδιασμού, Κατηγοριοποίηση των βασικών στρατηγικών). ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Πολυεπίπεδες προσεγγίσεις για την ροή της επικοινωνίας , Η προσέγγιση του δικτύου, της θεωρίας των συστημάτων , του κοινωνικού Μάρκετινγκ. Επικοινωνιακές εκστρατείες , Το σημείο συνάντησης διαφορετικών προσεγγίσεων.) ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ο πομπός επικοινωνίας, το μήνυμα, Το μέσο, Το κοινό, Το αποτέλεσμα.)


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

To μάθημα εστιάζει στην Έρευνα, τον Προγραμματισμό, τη Δράση, Επικοινωνία και την Αξιολόγηση των δημοσίων σχέσεων μέσα στην επιχείρηση. Ειδικότερα εξετάζεται  η ανάγκη για έρευνα στις δημόσιες σχέσεις, τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν πριν από τη διαμόρφωση του σχεδίου του προγράμματος, καθώς και οι διάφορες τεχνικές. Μέσα από μελέτες περίπτωσης (CaseStudies) συζητούνται τα προβλήματα του διευθυντικού προγραμματισμού, οι θεωρητικές του προσεγγίσεις, τα στοιχεία ενός σχεδίου προγράμματος, οι τακτικές, ο προϋπολογισμός και οι στρατηγικές μέτρησης-αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος της επικοινωνίας στην εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων σχέσεων, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, δηλαδή στο κατά πόσο τα χρήματα, ο χρόνος και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τις δημόσιες σχέσεις συνέβαλαν στην υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σάββας Μακρίδης
Τμήμα: Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ