Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι


Tο μάθημα εισάγει τους διδασκόμενους στην επιστημονική μελέτη της γλώσσας. Μετά από μια σύντομη ιστορία της γλωσσική επιστήμης, παρουσιάζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι της θεωρητικής γλωσσολογίας. Σε επιμέρους ενότητες εξετάζονται τα διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης: φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία και πραγματολογία.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: - να περιγράφουν τους στόχους, τις βασικές αρχές και τους κλάδους της γλωσσολογίας καθώς και τα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας, - να κατανοούν και να περιγράφουν βασικές έννοιες όλων των επιπέδων ανάλυσης της γλώσσας και τις σχέσεις μεταξύ τους, - να χαρακτηρίζουν και να αναλύουν γλωσσικά δεδομένα (λ.χ. ήχους, λέξεις, φράσεις, προτάσεις) φωνολογικά, μορφολογικά, συντακτικά, σημασιολογικά και πραγματολογικά.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν προαπαιτείται κανενός είδους γνώση.


Περιεχόμενα

1.Εισαγωγή: τι είναι γλωσσολογία 2.Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Α. Φωνητική Β. Φωνολογία Γ. Μορφολογία Δ. Σύνταξη Ε. Σημασιολογία ΣΤ. Πραγματολογία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μαρία Λεκάκου, Μαρία Μαστροπαύλου
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ