Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ΙΙ


Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι, και προσφέρει μια διευρυμένη θεώρηση της επιστήμης της Γλωσσολογίας, καλύπτοντας θέματα όπως η τυπολογία γλωσσών, η σχέση μεταξύ γραπτών και προφορικών γλωσσικών συστημάτων και η γλωσσική αλλαγή. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις του φαινομένου της γλωσσικής επικοινωνίας (Κοινωνιογλωσσολογία, Νευρογλωσσολογία, Ψυχογλωσσολογία, Κλινική Γλωσσολογία).


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: • Να περιγράφουν βασικούς όρους και έννοιες που ανήκουν στους κλάδους που καλύπτονται από το περιεχόμενο του μαθήματος, • Να αναγνωρίζουν κοινωνικές και γεωγραφικές διαστάσεις της γλωσσικής ποικιλότητας, • Να διακρίνουν και να περιγράφουν φαινόμενα γλωσσικής αλλαγής στα διάφορα γλωσσικά επίπεδα • Να αντιλαμβάνονται τη διάσταση ανάμεσα στη γλώσσα ως σύστημα και τις διάφορες γραφικές της αναπαραστάσεις • να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μια θεωρητική γλωσσολογική υπόθεση μπορεί να ελεγχθεί πειραματικά και πώς τα εμπειρικά δεδομένα μπορούν να επιβεβαιώσουν ή απορρίψουν γλωσσολογικές υποθέσεις, • να περιγράφουν τη σχέση ανάμεσα στις γλωσσικές λειτουργίες και τον ανθρώπινο εγκέφαλο, • να εξηγήσουν τη σχέση ανάμεσα στα δεδομένα από τη μελέτη της κατάκτησης της γλώσσας και τη γλωσσολογική θεωρία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Συνιστάται οι φοιτητές να έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς το μάθημα «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι».


Περιεχόμενα

1. Κοινωνιογλωσσολογία 2. Ιστορική Γλωσσολογία 3. Γλώσσα και Γραφή 4. Γλωσσική Τυπολογία και Νοηματικές Γλώσσες 5. Ψυχογλωσσολογία 6. Νευρογλωσσολογία 7. Κατάκτηση της γλώσσας 8. Κλινική Γλωσσολογία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μαρία Λεκάκου, Μαρία Μαστροπαύλου
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: CC

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ