Φυσική ΙΙ


Εισαγωγή στον Ηλεκτρισμό, Μαγνητισμό, Ηλεκτρομαγνητισμό και Οπτική


Στόχοι Μαθήματος

Εισαγωγή στους βασικούς νόμους και έννοιες του Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού, Ηλεκτρομαγνητισμού και της Οπτικής με στόχο τη κατανόηση της δημιουργίας και της επίδρασης των ηλεκτρο-μαγνητικών πεδίων και των σχετικών τους φαινομένων, αντίστοιχα της Οπτικής, από τη θεωρία στη καθημερινότητα. Σημαντικό ρόλο παίζει η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε συζητήσεις και στην επίλυση προβλημάτων στο πίνακα καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

• Ηλεκτρισμός Ηλεκτρικό φορτίο και ηλεκτρικό πεδίο. Νόμος Gauss- Ηλεκτρικό δυναμικό. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά- Ρεύμα, αντίσταση & ηλεκτρεγερτική δύναμη. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος • Μαγνητισμός και Ηλεκτρομαγνητισμός Μαγνητικά πεδία και μαγνητικές δυνάμεις. Προέλευση του μαγνητικού πεδίου - Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή- Αυτεπαγωγή. Εναλλασσόμενα ρεύματα- Ηλεκτρομαγνητικά κύματα • Οπτική Φύση και διάδοση του φωτός. Γεωμετρική οπτική- Συμβολή - Περίθλαση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χριστίνα Λέκκα
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ