Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ι


Το μάθημα προσφέρει την επιστημονική γνώση που είναι απαραίτητη για να ανταποκριθεί κανείς επαρκώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. Στοχεύει στην κατανόηση και αξιοποίηση της πολυπλοκότητας των κοινωνιών, όπως αυτές έχουν προκύψει μέσα από την ιστορική τους διαδρομή, αλλά και πιο πρόσφατα, μέσα από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, εστιάζει στην αποφυγή μηχανισμών αποκλεισμού ατόμων με διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο.


Στόχοι Μαθήματος

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τρίες θα είναι σε θέση να: Να αναφέρονται και να εξηγούν τα χαρακτηριστικά των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, τις διαστάσεις της ετερότητας, της ταυτότητας, της διαδικασίας δημιουργίας των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και το σχολείο. Να επισημαίνουν τις πολιτισμικές διαφορές και την ετερότητα στις αξίες, να επισημαίνουν και βιωματικά να τονίζουν την ανεκτικότητα και την ανοικτοσύνη σε ό,τι είναι ξένο και άγνωστο σ’ αυτούς, ξεπερνώντας έτσι τον εθνοκεντρισμό. Να αξιοποιούν δημιουργικά στην τάξη τους τις έννοιες της ταυτότητας, της κουλτούρας, της ετερότητας και της πολυπολιτισμικότητας για την εισαγωγή καινοτομιών και τη βελτίωση του διδακτικού τους έργου. Να διαχειρίζονται με επιτυχία μία πολύγλωσση/πολυπολιτισμική τάξη, αποκτώντας αφενός την απαραίτητη θεωρητική γνώση στα θέματα της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης και χρησιμοποιώντας αφετέρου τις κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές. Να συμβάλλουν πρακτικά στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στο σχολικό, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Να γνωρίζουν τα χαραακτηριστικά των μειονοτικών – εθνοτικών – μεταναστευτικών ομάδων της χώρας Να γνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας, τα χαρακτηριστικά τους και να τα διακρίνουν μεταξύ τους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1 - Το νέο περιβάλλον – Κοινωνικοί μετασχηματισμοί 2 - Θεωρίες τις ετερότητας. Η έννοια τις «ταυτότητας» και τις «διαφοράς» 3 - Εθνοτικές – μειονοτικές ομάδες στην Ελλάδα 4 - Η διαχείριση της ετερότητας 5 - Διαπολιτισμική επικοινωνία 6 - Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση 7 - Βία – σχολικός εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα 8 - Ρατσισμός – εκπαιδευτικός ρατσισμός

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Νικολάου
Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Εκπαίδευση
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ