Ανθρωπογεωγραφία και Οικονομική του Χώρου


Εισαγωγή στην επιστημολογία της γεωγραφίας. Εισαγωγή στη χωρική ανάλυση (χωροθέτηση, κινήσεις, ροές, δίκτυα, κόμβοι, όρια, έννοιες και επίπεδα του χώρου). Κόστος μεταφοράς και θεωρίες εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές αγοράς και εγκατάσταση επιχειρήσεων. Ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης (μεταφορές, γεωγραφική κατανομή παραγωγικών δραστηριοτήτων, φυσικών και ανθρώπινων πόρων, περιφερειακές ανισότητες, θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης).


Στόχοι Μαθήματος

Η εισαγωγή και η επαφή του σπουδαστή με γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της έννοιας του χώρου καθώς και ζητημάτων που τον αφορούν. Επιχειρείται η επαφή με ένα ευρύ φάσμα ερμηνειών και προσεγγίσεων του αντικειμένου της Γεωγραφίας, με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την έννοια του χώρου, τις μεταφορές, τη γεωγραφική κατανομή των παραγωγικών δραστηριοτήτων και των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, τις περιφερειακές ανισότητες και την περιφερειακή ανάπτυξη.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην επιστημολογία της γεωγραφίας. Εισαγωγή στη χωρική ανάλυση (χωροθέτηση, κινήσεις, ροές, δίκτυα, κόμβοι, όρια, έννοιες και επίπεδα του χώρου). Κόστος μεταφοράς και θεωρίες εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιοχές αγοράς και εγκατάσταση επιχειρήσεων. Ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης (μεταφορές, γεωγραφική κατανομή παραγωγικών δραστηριοτήτων, φυσικών και ανθρώπινων πόρων, περιφερειακές ανισότητες, θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Φουτάκης
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΤΕ)
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ