Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική


Τάση, ένταση, ωμική αντίσταση, πηνίο, πυκνωτής στο συνεχές ρεύμα. Τάση, ένταση, ωμική αντίσταση, πηνίο, πυκνωτής, σύνθετη αντίσταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Συντονισμός. Έμμεση και άμεση μέτρηση πραγματικής, άεργης και φαινόμενης ισχύος μονοφασικής κατανάλωσης. Έμμεση και άμεση μέτρηση συντελεστή ισχύος μονοφασικής κατανάλωσης. Διόρθωση συντελεστή ισχύος. Τριφασική τάση, ρεύμα, ισχύς και συντελεστής ισχύος. Σχέσεις μεταξύ των ηλεκτρικών μεγεθών μετασχηματιστή. Παλμογράφος: μετρήσεις – έλεγχοι. Ανορθωτής, ανορθωτικές διατάξεις. Σχεδιομελέτες βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων όσον αφορά την καλωδίωση και τον τρόπο τροφοδοσίας.


Στόχοι Μαθήματος

Αφ’ ενός μεν η απόκτηση εμπειρίας στην πειραματική διερεύνηση σχετικών φαινόμενων με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των μαθημάτων ειδικότητας και την ανταπόκριση των πτυχιούχων στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, αφ’ ετέρου δε η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα βασικής εφαρμοσμένης έρευνας για επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές είναι ικανοί: • να μπορούν να συναρμολογούν κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. • να διεξάγουν μετρήσεις διαφόρων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μεγεθών με αντίστοιχα αναλογικά ή ψηφιακά όργανα. • να έχουν εξοικειωθεί σε στοιχεία σχεδιασμού βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. • να εξάγουν γενικά συμπεράσματα μέσω γραφικής ή/και υπολογιστικής επεξεργασίας των μετρήσεων. • να εκτιμούν την ποσοτική ακρίβεια των τελικών τους αποτελεσμάτων και • να συντάσσουν σχετική γραπτή έκθεση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

άση, ένταση, ωμική αντίσταση, πηνίο, πυκνωτής στο συνεχές ρεύμα. Τάση, ένταση, ωμική αντίσταση, πηνίο, πυκνωτής, σύνθετη αντίσταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Συντονισμός. Έμμεση και άμεση μέτρηση πραγματικής, άεργης και φαινόμενης ισχύος μονοφασικής κατανάλωσης. Έμμεση και άμεση μέτρηση συντελεστή ισχύος μονοφασικής κατανάλωσης. Διόρθωση συντελεστή ισχύος. Τριφασική τάση, ρεύμα, ισχύς και συντελεστής ισχύος. Σχέσεις μεταξύ των ηλεκτρικών μεγεθών μετασχηματιστή. Παλμογράφος: μετρήσεις – έλεγχοι. Ανορθωτής, ανορθωτικές διατάξεις. Σχεδιομελέτες βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων όσον αφορά την καλωδίωση και τον τρόπο τροφοδοσίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Θεμελής
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ