Μηχανική Ρευστών Ι


Ιδιότητες των ρευστών. Βασικές εξισώσεις. Υδροστατική, υδροστατικές δυνάμεις, άνωση, πλεύση. Κινηματική των ρευστών, σχέσεις Euler και Bernoulli. Δυναμική των ρευστών, δυνάμεις λόγω της κίνησης των ρευστών. Ο αριθμός Reynolds, στρωτή & τυρβώδης ροή. Ροή σε κλειστούς αγωγούς. Οργανα μετρήσεως ρευστών.


Στόχοι Μαθήματος

Εισαγωγή και βασικές γνώσεις ρευστοδυναμικής. Συνδεση με τη θερμοδυναμική. Κατάρτιση μαθηματικών σχέσεων βασικής ανάλυσης και υπολογισμού δυνάμεων λόγω πίεσης, βαρύτητας και τριβής που προκαλούνται σε κατασκευές από τη ροή ρευστών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Ιδιότητες των ρευστών. Βασικές εξισώσεις. Υδροστατική, υδροστατικές δυνάμεις, άνωση, πλεύση. Κινηματική των ρευστών, σχέσεις Euler και Bernoulli. Δυναμική των ρευστών, δυνάμεις λόγω της κίνησης των ρευστών. Ο αριθμός Reynolds, στρωτή & τυρβώδης ροή. Ροή σε κλειστούς αγωγούς. Οργανα μετρήσεως ρευστών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Σοφιαλίδης
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ