Συστήματα Κίνησης Οχημάτων


Παρουσίαση και ανάπτυξη των βασικών εννοιών της επιστήμης και της τεχνολογίας στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία των εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσης. Μελέτη των διαφόρων λειτουργικών και κατασκευαστικών παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία, την απόδοση, την επίδοση και την δυναμική συμπεριφορά τους, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, την επίδρασή τους στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Μελέτη του εργαστηριακού εξοπλισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας αυτών. Ειδικότερα για το θεωρητικό μέρος: Σχηματισμός ρύπων και έλεγχος αυτών: οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, σωματίδια, επεξεργασία καυσαερίου. Καταλυτικοί μετατροπείς και συστήματα ελέγχου εκπομπών. Ενεργειακή συμπεριφορά ΜΕΚ, θερμικός υπολογισμός κινητήρα, υπερπλήρωση. Μετάδοση θερμότητας στις μηχανές: μετάδοση θερμότητας με συναγωγή και ακτινοβολία, θερμική φόρτιση και θερμοκρασία διαφόρων εξαρτημάτων. Τριβή και λίπανση: γενικές αρχές, τριβή διαφόρων εξαρτημάτων, απώλειες τριβής, λιπαντικά, είδη λίπανσης, υδροδυναμική θεωρία λίπανσης. Στοιχεία δυναμικής παλινδρομικών μηχανών, κινηματική. Δυνάμεις εργαζόμενης ουσίας και μάζας, διάγραμμα ροπών, ζυγοστάθμιση. Παραδείγματα υπολογισμών. Συστήματα τροφοδοσίας με μηχανική έγχυση του καυσίμου (injection). Κατά την επαναφορά και ανανέωση του μαθήματος τα παραπάνω αντικείμενα αναπροσαρμόστηκαν και επεκτάθηκαν στις εξής ενότητες: - Κατασκευαστικές και λειτουργικές παράμετροι των ΜΕΚ - Λειτουργικά χαρακτηριστικά ΜΕΚ - Εκπομπές Μηχανών και Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Ενσωματωμένα Συστήματα Διάγνωσης OBD - Υβριδικά Οχήματα - Υδρογόνο, Κυψέλες Καυσίμου


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με ειδικά θέματα των ΜΕΚ, όπως η θερμική συμπεριφορά και απόδοση των ΜΕΚ, ο σχηματισμός και ο έλεγχος των κυρίων ρύπων ΜΕΚ μέσω καταλυτικών μετατροπέων, τριβή και λίπανση των ΜΕΚ, δυναμικά φορτία ΜΕΚ και ζυγοστάθμιση και συστήματα τροφοδοσίας μηχανικής έγχυσης. Κατά την επαναφορά και ανανέωση του μαθήματος οι παραπάνω μαθησιακοί στόχοι καλύπτουν πλέον όχι μόνο τις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης αλλά και άλλες διατάξεις παραγωγής και διαχείρισης ισχύος που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονα οχήματα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Παρουσίαση και ανάπτυξη των βασικών εννοιών της επιστήμης και της τεχνολογίας στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία των εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσης. Μελέτη των διαφόρων λειτουργικών και κατασκευαστικών παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία, την απόδοση, την επίδοση και την δυναμική συμπεριφορά τους, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, την επίδρασή τους στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Μελέτη του εργαστηριακού εξοπλισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας αυτών. Ειδικότερα για το θεωρητικό μέρος: Σχηματισμός ρύπων και έλεγχος αυτών: οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, σωματίδια, επεξεργασία καυσαερίου. Καταλυτικοί μετατροπείς και συστήματα ελέγχου εκπομπών. Ενεργειακή συμπεριφορά ΜΕΚ, θερμικός υπολογισμός κινητήρα, υπερπλήρωση. Μετάδοση θερμότητας στις μηχανές: μετάδοση θερμότητας με συναγωγή και ακτινοβολία, θερμική φόρτιση και θερμοκρασία διαφόρων εξαρτημάτων. Τριβή και λίπανση: γενικές αρχές, τριβή διαφόρων εξαρτημάτων, απώλειες τριβής, λιπαντικά, είδη λίπανσης, υδροδυναμική θεωρία λίπανσης. Στοιχεία δυναμικής παλινδρομικών μηχανών, κινηματική. Δυνάμεις εργαζόμενης ουσίας και μάζας, διάγραμμα ροπών, ζυγοστάθμιση. Παραδείγματα υπολογισμών. Συστήματα τροφοδοσίας με μηχανική έγχυση του καυσίμου (injection). Κατά την επαναφορά και ανανέωση του μαθήματος τα παραπάνω αντικείμενα αναπροσαρμόστηκαν και επεκτάθηκαν στις εξής ενότητες: - Κατασκευαστικές και λειτουργικές παράμετροι των ΜΕΚ - Λειτουργικά χαρακτηριστικά ΜΕΚ - Εκπομπές Μηχανών και Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Ενσωματωμένα Συστήματα Διάγνωσης OBD - Υβριδικά Οχήματα - Υδρογόνο, Κυψέλες Καυσίμου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Σάββας Γκεϊβανίδης
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ