Ηλεκτρικές Μηχανές I


Γεννήτριες και κινητήρες συνεχούς ρεύματος: Συνδεσμολογίες, αρχές λειτουργίας, μετατροπή, χαρακτηριστικές, επιλογή, βλάβες, ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής κινητήρων. Σύγχρονη γεννήτρια και κινητήρας: Συνδεσμολογίες, αρχές λειτουργίας, μετατροπή, χαρακτηριστικές, επιλογή, βλάβες, διόρθωση συντελεστή ισχύος. Ασύγχρονος κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα: Τρόποι εκκίνησης. Ασύγχρονος δακτυλιοφόρος κινητήρας: Χαρακτηριστικές, μέτρηση απωλειών και βαθμού απόδοσης. Εγκατάσταση και σύνδεση κινητήρων. Ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες (με αντίσταση – με πυκνωτή): Τρόποι εκκίνησης, αλλαγή φοράς περιστροφής. Λειτουργία τριφασικών κινητήρων ως μονοφασικών, αλλαγή φοράς περιστροφής.


Στόχοι Μαθήματος

Η μετάδοση υψηλών και επαρκών γνώσεων υποδομής, ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι να προσεγγίσουν τη σύγχρονη και υψηλή τεχνολογία των ηλεκτρικών μηχανών και να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των διαφόρων μορφών τους στα μαθήματα ειδικότητας, αλλά και να συμβάλλουν στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει • να κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες και νόμους των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων που αφορούν τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών • να κατανοούν την δομή και λειτουργία των διαφόρων μορφών γεννητριών και κινητήρων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος (μονοφασικών και τριφασικών) • να γνωρίζουν τους κανόνες συντήρησης και μερικής διαπίστωσης και επισκευής βλαβών • να μπορούν να συναρμολογούν κυκλώματα ηλεκτρικών μηχανών και να διεξάγουν μετρήσεις διαφόρων μεγεθών με αναλογικά και ψηφιακά όργανα • να εξάγουν γενικά συμπεράσματα μέσω γραφικής ή/και υπολογιστικής επεξεργασίας των μετρήσεων • να εκτιμούν την ποσοτική ακρίβεια των τελικών τους αποτελεσμάτων και να συντάσσουν σχετική γραπτή έκθεση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Γεννήτριες και κινητήρες συνεχούς ρεύματος: Συνδεσμολογίες, αρχές λειτουργίας, μετατροπή, χαρακτηριστικές, επιλογή, βλάβες, ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής κινητήρων. Σύγχρονη γεννήτρια και κινητήρας: Συνδεσμολογίες, αρχές λειτουργίας, μετατροπή, χαρακτηριστικές, επιλογή, βλάβες, διόρθωση συντελεστή ισχύος. Ασύγχρονος κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα: Τρόποι εκκίνησης. Ασύγχρονος δακτυλιοφόρος κινητήρας: Χαρακτηριστικές, μέτρηση απωλειών και βαθμού απόδοσης. Εγκατάσταση και σύνδεση κινητήρων. Ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες (με αντίσταση – με πυκνωτή): Τρόποι εκκίνησης, αλλαγή φοράς περιστροφής. Λειτουργία τριφασικών κινητήρων ως μονοφασικών, αλλαγή φοράς περιστροφής.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Θεμελής
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ