Μικροοικονομική


Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Μέθοδοι και εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης, Υποδείγματα και συναρτήσεις. Στενότητα, Επιλογή και Κόστος Ευκαιρίας Ζήτηση, Προσφορά, προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης-προσφοράς.. Ελαστικότητες: Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, σταυροειδής ελαστικότητα, εισοδηματική ελαστικότητα Η θεωρία του καταναλωτή Η θεωρία της παραγωγής. Ο τέλειος ανταγωνισμός. Το μονοπώλιο Ο ατελής ανταγωνισμός. Η κρατική παρέμβαση.


Στόχοι Μαθήματος

Η Μικρο-οικονομική θεωρία εισάγει τον φοιτητή στα θέματα της λειτουργίας και λήψης άριστων αποφάσεων των Μικρο-μονάδων (επιχείρηση-Νοικοκυριό). Επίσης πώς μέσα από τη σωστή διαχείριση των υπό στενότητα πόρων (συντελεστών παραγωγής) οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τους τιθέμενους οικονομικούς τους στόχους. Ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοήσει τους βασικούς μηχανισμούς της παραγωγής και των διαφόρων στοιχείων που διαμορφώνουν τα κόστη παραγωγής, προκειμένου να συμβάλλει στην άριστη χρήση των εισροών που θα τεθούν στη διάθεσή του. Η κατανόηση των διαφόρων μορφών αγορών (τέλειος- ατελής ανταγωνισμός) θα τον βοηθήσει να λάβει μέτρα διασφάλισης και ενίσχυσης της θέσης της επιχείρησης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε ένα μικροοικονομικό (και μακροοικονομικό) περιβάλλον που συνεχώς γίνεται ποιο ανταγωνιστικό, ο φοιτητής ενός τμήματος οικονομικής κατεύθυνσης, όπως είναι το τμήμα Λογιστικής, πρέπει να γνωρίζει απαραίτητα τη λειτουργία των μηχανισμών των μικρο-μονάδων που είναι η επιχείρηση και το νοικοκυριό. Με ποιο τρόπο παίρνουν τις αποφάσεις τους αυτές οι μικρομονάδες; Πώς με την άριστη χρήση των συντελεστών παραγωγής μπορεί να βελτιωθεί η ανταγωνιστική ικανότητα και η χρησιμότητά τους. Ποιο ρόλο παίζουν οι δυνάμεις της αγοράς, προσφορά και ζήτηση στη διαμόρφωση συνθηκών ισορροπίας στις διάφορες επιμέρους αγορές αγαθών και συντελεστών παραγωγής.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Μέθοδοι και εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης, Υποδείγματα και συναρτήσεις. Στενότητα, Επιλογή και Κόστος Ευκαιρίας Ζήτηση, Προσφορά, προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης-προσφοράς.. Ελαστικότητες: Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, σταυροειδής ελαστικότητα, εισοδηματική ελαστικότητα Η θεωρία του καταναλωτή Η θεωρία της παραγωγής. Ο τέλειος ανταγωνισμός. Το μονοπώλιο Ο ατελής ανταγωνισμός. Η κρατική παρέμβαση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ