Εισαγωγή στην Πληροφορική


Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στη σύγχρονη επιστήμη υπολογιστών. Γίνεται παρουσίαση του υλικού (hardware), περιλαμβανομένων των τρόπων αποθήκευσης δεδομένων, της ψηφιακής σχεδίασης και της κλασική αρχιτεκτονική ενός υπολογιστικού συστήματος και τις βασικές αρχές λειτουργίας. Καταδεικνύεται ο ρόλος του λογισμικού (Software) και αναλύονται οι διάφοροι τύποι λογισμικού. Εισάγει τον σπουδαστή στη βασική αλγοριθμική σκέψη με τη μελέτη αλγορίθμων με ψευδογλώσσα. Τέλος παρέχει τις βασικές γνώσεις για τα δίκτυα, το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό


Στόχοι Μαθήματος

Με την συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζουν τις βασικές αρχιτεκτονικές των Η/Υ, τρόπους αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων Να κατανοούν και να αναπαριστούν δεδομένα σε διάφορα αριθμητικά συστήματα Να κατανοούν και να εκτελούν λογικές και αριθμητικές πράξεις Γνωρίζουν την λειτουργία των επιμέρους μονάδων ενός υπολογιστικού συστήματος Να γνωρίζουν τρόπους λειτουργίας λογισμικού και να είναι σε θέση Να γνωρίζουν την έννοια του αλγόριθμου να κατανοούν και να παρακολουθούν ή/και να αναπτύσσουν απλούς αλγόριθμους σε μορφή ψευδοκώδικα. Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά ενός δικτύου και τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Όχι


Περιεχόμενα

Εισαγωγή, Οι υπολογιστές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δεδομένα και πληροφορίες. Συστήματα Αρίθμησης. Θέματα Ψηφιακής Σχεδίασης. Βασική Αλγοριθμική Σκέψη. Το υλικό του υπολογιστή. Λογισμικό. Δίκτυα και Διαδίκτυο. Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στη σύγχρονη επιστήμη υπολογιστών. Γίνεται παρουσίαση του υλικού (hardware), περιλαμβανομένων των τρόπων αποθήκευσης δεδομένων, της ψηφιακής σχεδίασης και της κλασική αρχιτεκτονική ενός υπολογιστικού συστήματος και τις βασικές αρχές λειτουργίας. Καταδεικνύεται ο ρόλος του λογισμικού (Software) και αναλύονται οι διάφοροι τύποι λογισμικού. Εισάγει τον σπουδαστή στη βασική αλγοριθμική σκέψη με τη μελέτη αλγορίθμων με ψευδογλώσσα. Τέλος παρέχει τις βασικές γνώσεις για τα δίκτυα, το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασιλική Βράνα
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ