Μηχανική Ρευστών ΙΙ


Το μάθημα Μηχανική Ρευστών ΙΙ εμβαθύνει στην κατανόηση και ανάλυση σε θέματα μηχανικής ρευστών ως συνέχεια και του αντίστοιχου μαθήματος του 4ου εξαμήνου σπουδών. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και ανάλυση φαινομένων και προβλημάτων που αναφέρονται σε οριακά στρώματα, στη ροή σε κλειστούς αγωγούς, στροβιλοειδή ροή, συμπιεστή ροή, ροή σε ανοικτούς αγωγούς, υδραυλικό πλήγμα καθώς και θέματα που αφορούν βασικές έννοιες της αεροδυναμικής και της αλληλεπίδρασης ροής και γεωμετρία Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη λύση πρακτικών προβλημάτων και σε εφαρμογές.


Στόχοι Μαθήματος

Η εμβάθυνση σε μεγάλο εύρος κεφαλαίων της Μηχανικής Ρευστών, ως συνέχεια και του αντίστοιχου μαθήματος του 4ου εξαμήνου σπουδών. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει: να έχουν εμβαθύνει στη ροή σε κλειστούς αγωγούς, στροβιλοειδή ροή, θεωρία οριακού στρώματος ροή σε ανοικτούς αγωγούς καθώς και σε βασικές έννοιες της αεροδυναμικής , ενώ έμφαση δίνεται στη συμπιέσιμη ροή. Παράλληλα με την διδασκαλία της θεωρίας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη λύση πρακτικών προβλημάτων και σε εφαρμογές.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ


Περιεχόμενα

Θεωρητικό μέρος:     - Ροή γύρω από σώματα – βασικές αρχές αεροδυναμικής.     - Θεωρία οριακού στρώματος.     - Ανοικτές ροές.     - Συμπιεστή ροή.     - Υδραυλικό πλήγμα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Μισηρλής
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ