Μαθησιακές Δυσκολίες


Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μελέτη βασικών θεματικών του πεδίου των μαθησιακών δυσκολιών. Με βάση τη σύνθεση τεκμηριωμένων δεδομένων θα επιχειρηθεί η αποσαφήνιση των κύριων ζητημάτων και θα συζητηθούν θέματα-ερωτήματα που αφορούν την συχνότητα του φαινομένου, βασικές αιτιολογικές προσεγγίσεις, χαρακτηριστικά παιδιών & εφήβων με γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης και οι βασικές διαστάσεις της αξιολόγησης και παρέμβασης.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την παρακολούθηση του μαθήματος προαπαιτούνται τα μαθήματα Εισαγωγή στην Ψυχολογία ή Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία.


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αγγελική Μουζάκη
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC Αναφορά – Μη εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγο Έργο v.4.0

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ