Πολιτική (και) επικοινωνία


Η εξοικείωση με τον σύγχρονο προβληματισμό που αναπτύσσεται αναφορικά με το πολυδιάστατο φαινόμενο της πολιτικής επικοινωνίας αποτελεί το αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος. Στόχος είναι να αναπτυχθούν γνωστικές ικανότητες που να επιτρέπουν την κατανόηση, κριτική προσέγγιση και ανάλυση της πολιτικής επικοινωνίας στις σύγχρονες συνθήκες. Η εισαγωγή στο εν λόγω σύνθετο και δυναμικό πεδίο έρευνας διενεργείται με γνώμονα την ιστορικότητα των σχετικών διεργασιών και επιμερίζεται σε επιμέρους, αλλά συναφείς μεταξύ τους, θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά, εξετάζονται α) τεχνολογικές, οργανωτικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν το σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον των ΜΜΕ και τις νέες μορφές δικτύωσης, αλληλόδρασης και επικοινωνίας, β) διασυνδέσεις οι οποίες αναπτύσσονται ιστορικά ανάμεσα στα ΜΜΕ και στην πολιτική διαδικασία σε συγκριτική προοπτική, γ)πολιτικές και ιδεολογικές λειτουργίες των ΜΜΕ και επιδράσεις τους στη σύγχρονη πολιτική-κομματική αντιπαράθεση και στη δημοκρατία, δ) κρατικές πολιτικές ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος και συνέπειές τους στη διαμόρφωση του επικοινωνιακού περιβάλλοντος, καθώς και ε) εξελίξεις που σημειώνονται στην επιστημονική μελέτη της πολιτικής επικοινωνίας και στα προτεινόμενα θεωρητικά υποδείγματα και μοντέλα ανάλυσης. Πεδίο ειδικότερης ενασχόλησης, αλλά και εμπειρικού ελέγχου των εν λόγω προβληματισμών, αποτελεί η εγχώρια μεταπολιτευτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της οποίας μεταβάλλεται δραστικά το επικοινωνιακό περιβάλλον, το πολιτικό-κομματικό σύστημα και οι χρήσεις των Μέσων στην πολιτική αντιπαράθεση και στον κομματικό ανταγωνισμό.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Καραγιάννης
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Πολιτικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC Αναφορά – Μη εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγο Έργο v.4.0

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ