Γνωστική Ψυχολογία 3 (Μνήμη, Κατηγοριοποίηση, Αναπαραστάσεις)


Το μάθημα καλύπτει τα πεδία της γνωστικής ψυχολογίας που αφορούν τη Μνήμη, την Κατηγοριοποίηση και τις Αναπαραστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση των θεωρητικών μοντέλων και υποθέσεων για τη λειτουργία της μνήμης, της κατηγοριοποίησης και των αναπαραστάσεων με κλασσικά και σύγχρονα πειραματικά δεδομένα.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουμε ότι λειτουργεί η Μνήμη, η Κατηγοριοποίηση και οι Αναπαραστάσεις. Επίσης θα είναι σε θέση να αξιολογούν θεωρητικές υποθέσεις στη βάση σχετικών εμπειρικών δεδομένων, καθώς και να μπορούν να σχεδιάζουν απλά πειράματα πάνω σε ερωτήματα των αντίστοιχων ερευνητικών πεδίων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνωστική Ψυχολογία Ι: Μάθηση, Γλώσσα, Σκέψη (Ψ-1102).


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ηλίας Οικονόμου
Τμήμα: Τμήμα Ψυχολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Ψυχολογία
Άδεια Χρήσης: CC Αναφορά – Μη εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγο Έργο v.4.0

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ