Δομή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Λεξιλογικά ζητήματα


Στο μάθημα αυτό οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται σε ζητήματα περιγραφής του λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής όπως είναι η πολυσημία, η συνωνυμία, η αντωνυμία, η μεταφορά, κ.ά. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες λεξικών μονάδων της Νέας Ελληνικής, οι κατηγορίες παγιωμένου και ημι-παγιωμένου λεξιλογίου. Όλα αυτά τα θέματα ερευνώνται σε σώματα κειμένων.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το εν λόγω μάθημα.


Περιεχόμενα

1)Σύνθεση: μονολεκτικά σύνθετα, πολυλεκτικά σύνθετα. 2)Σημασιολογικές (λεξικές) σχέσεις: πολυσημία . 3)Σημασιολογικές (λεξικές) σχέσεις: συνωνυμία. 4)Σημασιολογικές (λεξικές) σχέσεις: μεταφορά και μετωνυμία. 5)Ημι-παγιωμένο λεξιλόγιο-λεξι(λογι)κές συνάψεις . 6)Παγιωμένο λεξιλόγιο-στερεότυπες φράσεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παρασκευή Θώμου
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Εκπαίδευση
Άδεια Χρήσης: CC Αναφορά – Μη εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγο Έργο v.3.0

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ