Στατιστική στην Εκπαίδευση II


Η χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS για ανάλυση ποσοτικών δεδομένων σε έρευνες στις Παιδαγωγικές Επιστήμες.


Στόχοι Μαθήματος

Χρήση στατιστικών μεθόδων για ανάλυση δεδομένων. Εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση του μαθήματος Στατιστική στην Εκπαίδευση Ι (ΣΤΑ100), στο οποίο οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές έννοιες της Στατιστικής καθώς και σε ελέγχους και αναλύσεις της επαγωγικής στατιστικής.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στο SPSS. Εισαγωγή δεδομένων και δημιουργία βάσεων δεδομένων. Οι εντολές recode και compute. Χειρισμός δεδομένων (split file, select cases). Βασικά γραφήματα. Πίνακες συνάφειας, Χ2 έλεγχος, έλεγχος Fisher. Συντελεστής συσχέτισης κατά Pearson και Spearman. Έλεγχος ισότητας μέσων δύο ανεξάρτητων δειγμάτων. Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών για εξαρτημένα δείγματα. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Ανάλυση συνδιακύμανσης με αλληλεπιδράσεις. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Πολλαπλή παλινδρόμηση. Μη παραμετρικοί έλεγχοι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Μιχάλης Λιναρδάκης
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Εκπαίδευση
Άδεια Χρήσης: CC Αναφορά – Μη εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγο Έργο v.3.0

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ