Το μάθημα της Νέας Ελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό


Το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό δομείται γύρω από τέσσερις άξονες: κείμενο, λεξιλόγιο, γλώσσα ως δομή (γραμματική) και γλώσσα ως επικοινωνία. Στο μάθημα εξετάζουμε γλωσσολογικά ζητήματα (τα οποία αναφέρει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο) όπως: κειμενικά είδη, δομή κειμένου, ύφος, αναφορικός-κατευθυντικός λόγος (Κειμενογλωσσολογία), λόγιο-μη λόγιο λεξιλόγιο, μορφολογικά, σημασιολογικά, θεματικά πεδία οργάνωσης λεξιλογίου (θεωρία Λεξικού και διδασκαλία λεξιλογίου), γλωσσικές πράξεις (Πραγματολογία), κλιτικά συστήματα, δομή φράσης, δομή πρότασης (Γραμματική της Νέας Ελληνικής), κ.ά.


Στόχοι Μαθήματος

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος: Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τη μεθοδολογία και τις αρχές διδασκαλίας της Γλώσσας στο Δημοτικό έτσι όπως αυτές τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα, στο Βιβλίο του Δασκάλου και το διδακτικό εγχειρίδιο. Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να σχεδιάσουν μια διδασκαλία κειμένου, γραμματικής ή λεξιλογίου με βάση τα παραπάνω.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το εν λόγω μάθημα.


Περιεχόμενα

Ζητήματα: Κείμενο • Κειμενικά είδη • Αναφορικός λόγος • Επιχειρηματολογία • Κατευθυντικός λόγος • Κατανόηση και νοηματική επεξεργασία κειμένου • Παραγωγή γραπτού λόγου Λεξιλόγιο • Στάδια συστηματικής διδασκαλίας λεξιλογίου • Λεξιλόγιο σε θεματικά πεδία, σημασιολογικά πεδία και μορφολογικά πεδία • Λαϊκές-λόγιες λέξεις και επίπεδα ύφους Γραμματική • Ζητήματα γραμματικής • Διδασκαλία γραμματικής

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παρασκευή Θώμου
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Εκπαίδευση
Άδεια Χρήσης: CC Αναφορά – Μη εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγο Έργο v.3.0

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ