Δασική Βιομετρία ΙΙ


Μέτρηση δασικών προϊόντων. Μέτρηση κατακείμενων δέντρων, εκτίμηση των χαρακτηριστικών ισταμένων δέντρων και συστάδων, στατικώς (δενδρομετρία) και δυναμικώς (αυξητική). Καθορισμός ποιοτήτων τόπου, πίνακες παραγωγής και δασικές απογραφές.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει μια γενική εικόνα για την μέτρηση των κατακείμενων και ιστάμενων δέντρων, για την μέτρηση των δασικών προϊόντων και την μέτρηση των συστάδων. 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Μέτρηση κατακείμενων δέντρων και δασικών προϊόντων Μέτρηση ιστάμενων δέντρων Μέτρηση συστάδων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Σταματέλλος
Τμήμα: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ