Διοικητική Επιστήμη


Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση βασικών εννοιών της διοικητικής επιστήμης και εισάγει τους φοιτητές στη μέθοδο, τις τεχνικές, τα εργαλεία και τον τρόπο προσέγγισης των προβλημάτων που επιλύει η διοικητική επιστήμη.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στη διδασκαλία θεμελιωδών εννοιών της διοικητικής επιστήμης, με έμφαση στα εξής: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 4. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 5. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 6. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 8. ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις. Δεν απαιτείται πρότερη προετοιμασία για την παρακολούθηση του μαθήματος.


Περιεχόμενα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΤΥΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Μανασάκης
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Πολιτικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC Αναφορά – Μη εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγο Έργο v.3.0

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ