Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής


Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι αποφάσεις με τις οποίες η κυβέρνηση, επηρεάζει την υλική και άυλη υπόσταση συλλογικών και ατομικών υποκείμενων που δρουν στα όρια της δικαιοδοσίας της. Έμφαση δίδεται στην κατανόηση του φαινομένου της αλλαγής στο πεδίο των δημοσίων πολιτικών. Στα ζητήματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται: Γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες κάποια ζητήματα καταφέρνουν να γίνουν θέματα προτεραιότητας προς αντιμετώπιση και κάποια όχι; Γιατί κάποιες εναλλακτικές επίλυσης των ζητημάτων προτιμώνται από τις κυβερνήσεις σε σχέση με άλλες που αγνοούνται; Τι χαρακτηρίζεται ως δημόσιο πρόβλημα και πώς συγκροτείται η κυβερνητική ατζέντα; Γιατί οι νέες πολιτικές σπάνια υλοποιούνται όπως σχεδιάστηκαν; Με ποιο τρόπο αξιολογούνται στόχοι και αποτελέσματα; Με ποιο τρόπο οι μεταρρυθμίσεις, ως εμπρόθετη κυβερνητική δράση, έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχούς έκβασης; Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα εξετάζεται, με την βοήθεια εργαλείων από το πεδίο της ανάλυσης δημοσίων πολιτικών με ποιο τρόπο συμφέροντα, εναλλακτικές προτάσεις και θεσμικοί παράγοντες της πολιτικής διαδικασίας (πολιτικοί, διοίκηση) αλληλεπιδρούν και οδηγούν σε αλλαγές στις ασκούμενες δημόσιες πολιτικές.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα επιχειρεί να εισάγει τους ενδιαφερόμενους στα βασικά εργαλεία ανάλυσης των διαδικασιών διαμόρφωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης δημοσίων πολιτικών, παραδείγματα από το σύγχρονο ελληνικό πολιτικό σύστημα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

- Κράτος και Κρατικές Πολιτικές - Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή 2. Η ανάλυση δημόσιων πολιτικών ως επιστημονικό πεδίο 3. Δημόσια Πολιτική (Δ.Π.) 4. Διαμόρφωση της Κυβερνητικής Ατζέντας Ι 5. Αποτίμηση της Δυναμικής Διαμόρφωσης της Κυβερνητικής Ατζέντας 6. Υλοποίηση Δημοσίων Πολιτικών 7. Τρόποι Αξιολόγησης Δημοσίων Πολιτικών 8. Εργαλεία Αξιολόγησης Δημοσίων Πολιτικών 9. H ηθική ανάλυση στον προσδιορισμό των αϋλων παραμέτρων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Άρης Αλεξόπουλος
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Πολιτικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC BY-NC-ND 3.0 GR

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ