Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης


Γιατί μελετώνται τα πολιτικά φαινόμενα; Ποιο το αντικείμενο της πολιτικής επιστήμης; Τι ορίζουμε ως επιστήμη; Ποιά είναι η σχέση εμπειρικών δεδομένων με την ερμηνεία τους και την διατύπωση γενικών υποθέσεων και θεωριών: επαγωγική και απαγωγική προσέγγιση. Με ποιους τρόπους δημιουργούνται και ελέγχονται οι θεωρητικές υποθέσεις για την εγκυρότητα τους: πείραμα και παρατήρηση. Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις: στατιστική ανάλυση, περιπτωσιολογική ανάλυση. Οδηγίες για την συγγραφή επιστημονικής εργασίας.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη μεθοδολογία της έρευνας στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή: Γιατί μελετώνται τα πολιτικά φαινόμενα; 2. Το αντικείμενο της πολιτικής επιστήμης 3. Ιστορική αναδρομή της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης 4. Στοιχεία Επιστημολογίας: Τι είναι επιστήμη, θετικές και αξιολογικές κρίσεις, μεθοδολογικός μονισμός, ταξινόμηση των επιστημών 5. Τι σημαίνει θεωρία; Τα δομικά συστατικά μιας θεωρίας: υποθέσεις, μεταβλητές, προϋποτιθέμενες συνθήκες 6. Σχέση θεωρίας και έρευνας ΙΙ: Με ποιούς τρόπους ελέγχονται οι θεωρητικές υποθέσεις για την εγκυρότητα τους; Παρατήρηση και πείραμα 7. Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων: Στατιστική ανάλυση, περιπτωσιολογική ανάλυση 8. Σχέση θεωρίας και έρευνας Ι: Πως μπορούν να δημιουργηθούν οι θεωρίες; Επαγωγική και απαγωγική προσέγγιση 9. Τι σημαίνει καλή θεωρία; Πώς να γράψετε μια εργασία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Άρης Αλεξόπουλος
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Πολιτικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC BY-NC-ND 3.0 GR

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ