Βιοοργανικές Νανοδομές


Ανάλυση των αρχών που διέπουν την αυθόρμητη και προγραμματισμένη δημιουργία (βιο)νανοδομών. Αρχές υπερμοριακής χημείας στη δημιουργία νανοδομών. Νέα –υπερμοριακά- βιοϋλικά, προχωρημένες και εξειδικευμένες εφαρμογές στους τομείς της νανο- και βιο- τεχνολογίας.


Στόχοι Μαθήματος

- γνώση των βασικών ορισμών και εννοιών της υπερμοριακής χημείας. - μια επισκόπηση των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων που διέπουν την αυτο-συναρμολόγηση και την εφαρμογή τους στους ζώντες οργανισμούς και συνθετικές νανοδομές. - μια ματιά στις νέες τάσεις στο σχεδιασμό υπερμοριακών συγκροτημάτων και συσκευών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενική Χημεία Οργανική Χημεία Αγγλικά ΙΙ


Περιεχόμενα

Νανοτεχνολογία, ορισμός, προσεγγίσεις και προοπτικές. Υπερμοριακή Χημεία, ορισμός και βασικές αρχές. Μοριακές αλληλεπιδράσεις. Ιεραρχική / Προγραμματιζόμενη Αυτοοργάνωση στη Φύση. Αμφίφιλα μόρια. Αυτοοργάνωση - Δεσμοί Υδρογόνου. Πολυμερή και Ελικοειδή πολυμερή. Πεπτίδια, πρωτεΐνες και ολιγονουκλεοτίδια στην υπερμοριακή χημεία. Παραδείγματα και εφαρμογές από τη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κέλλυ Βελώνια
Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ