Τηλεπικοινωνίες (Συστήματα Επικοινωνιών)


Φασματικής Ανάλυση (Σειρές/ Μετασχηματισμός Fourier,Θεώρημα Parseval), Τυχαίες Μεταβλητές και Διεργασίες, Αναπαράσταση σημάτων στα πεδία συχνότητας και χρόνου. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη, Φίλτρα, Πηγές Πληροφορίας , Κωδικοποίηση πηγής (συμπίεση), Κανάλια επικοινωνίας, Πηγές και παραδείγματα υποβάθμισης καναλιού-θόρυβος, επικοινωνιακά συστήματα και υπολογισμοί θορύβου, Μαθηματική Παράσταση του Θορύβου, Συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης, Συστήματα ΑΜ και FM. όριο Shannon (Shannon bound), Χωρητικότητα καναλιού, Χωρητικότητα κατά Nyquist (Nyquist Bandwidth), Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών (PAM), Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM), Διαδικασία Δειγματοληψία, Πολυπλεξία (Multiplexing), Κωδικοποίηση καναλιού, Κώδικες Hamming. Ψηφιακές διαμορφώσεις, Ψηφιακή διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης πολλαπλών χρηστών. Αξιολόγηση παραμέτρων Κωδικοποίησης και Διαμόρφωσης (Performance Parameters of Coding and Modulation Scheme), Μέσα μετάδοσης (Transmission Media), Υποβαθμίσεις μετάδοσης (Transmission Impairments), Αλγόριθμοι για Επικοινωνιακά συστήματα (Algorithms for Communications Systems), μοντέλο OSI, Θεωρία πληροφορίας και κωδικοποίηση (information Theory/mathematical definition and properties of information, source coding theorem, lossless compression of data, optimal lossless coding, noisy communication channels) , Υπηρεσίες Επικοινωνιών Δεδομένων (Data Communication Services), Κριτήρια επιδόσεων, Ποιότητα Υπηρεσιών (Quality of Services), Ποιότητα Εμπειριών (Quality of Experience)


Στόχοι Μαθήματος

• Έμφαση στις μαθηματικές τεχνικές και στην κατανόηση των βασικών αρχών, των μεθόδων, των θεμελιωδών περιορισμών και των trade-offs των ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας • Ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα αποκτήσει μια συνολική εικόνα του χώρου των Επικοινωνιακών Συστημάτων. Επίλυση ασκήσεων με βάση τη θεωρία που έχει διδαχθεί. Θεωρητικές/ή Εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα ψηφιακών επικοινωνιών (Open Source). • Ελαχίστη αναφορά σε hardware, πρωτοκολλά, βιομηχανικά standards, προϊόντα


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I, II


Περιεχόμενα

Αναπαράσταση σημάτων στα πεδία συχνότητας και χρόνου. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη, Φίλτρα, Πηγές Πληροφορίας Κωδικοποίηση πηγής (συμπίεση), Κανάλια επικοινωνίας Σειρές/ Μετασχηματισμός Fourier Θεώρημα Parseval Συστήματα ΑΜ και FM/PM Διαδικασία Δειγματοληψίας, Πολυπλεξία (Multiplexing) Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών (PAM), Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM), Χωρητικότητα καναλιού, Χωρητικότητα κατά Nyquist (Nyquist Bandwidth),Όριο Shannon (Shannon bound), Ψηφιακές διαμορφώσεις Κριτήρια επιδόσεων, Ποιότητα Υπηρεσιών/Ποιότητα Εμπειριών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Ψάννης
Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ