Έντυπα ΜΜΕ στα Βαλκάνια


Το σύστημα της πληροφόρησης. Η έννοια της διαμεσολάβησης. H ημερήσια διάταξη. Η διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης. Η διαφορά ανάμεσα στο γεγονός και στην είδηση. Τί είναι η εφημερίδα και τί περιοδικό. Οι εφημερίδες κατά την Αρχαιότητα και κατά τον Μεσαίωνα. Εφημερίδες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ο τοπικός Τύπος. Ενημερωτικές εφημερίδες και trash Τύπος. Η συμβολή του Τύπου στους εθνικούς διαφωτισμούς των βαλκανικών λαών. Προεπαναστατικες εφημερίδε ςεκδίδονται εκτός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο 20ος αιώνες στα Βαλκάνια. Η έκδοση ημερήσιων εφημερίδων στις βαλκανικές χώρες στις παραμονές του Α' Παγκόσμιου Πολέμου. Οι εφημερίδες μετατρέπονται σε σύγχρονες ενημερωτικές πηγές. Β' Παγκόσμιος Πόλεμος λογοκρισία. Χρήση της εφημερίδας για προπαγάνδα. Οι εφημερίδες των βαλκανικών κρατών στα χρόνια του κομμουνισμού. Οι δημοσιογράφοι. Η λογοκρισία. Η μία κομματική αλήθεια. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας (1948-1980). Τα μέσα ενημέρωσης μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Οι εφημερίδες στα βαλκανικά κράτη μετά την πτώση του κομμουνισμού (1989 κ.ε.). Οι νέες πολιτικές, οικονομικές, αθλητικές εφημερίδες. Τα συγκροτήματα του Τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Η ιστορία του ελληνικού Τύπου. Οι εφημερίδες στην ελληνική διασπορά. Ο Τύπος στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Οι εφημερίδες στην υπηρεσία των κομμάτων και των πολιτικών (19ος αι.). Ανάπτυξη του Τύπου (20ος αι.). Ο Τύπος αναπτύσσεται όταν υπάρχουν πολιτικές κρίσεις (Μεσοπόλεμος). Πλήρης έλεγχος των εφημερίδων στα χρόνια της Κατοχής. Ανάπτυξη των εφημερίδων μετά το 1950. Τα συγκροτήματα του Τύπου. Η περίοδος της Δικτατορίας. Οι εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και στη Θράκη στα χρόνια της γερμανικής και βουλγαρικής Κατοχής (1941-1944). Μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Τύπος στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Η άνοδος και η πτώση της κυκλοφορίας των εφημερίδων. Πολλές εφημερίδες αλλά μικρές κυκλοφορίες. Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού Τύπου. Οι οικονομικές, αθλητικές εφημερίδες. Τα πρακτορεία ειδήσεων. Τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων (REUTERS, ASSOCIATED PRESS, AFP, DPA, ITAR-TASS, BLOOMBERG). H οργάνωση και λειτουργία των πρακτορείων ειδήσεων. Το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τα πρακτορεία ειδήσεων των βαλκανικών κρατών.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα μέσα ενημέρωσης. Οι φοιτητές διδάσκονται την πορεία των εφημερίδων, των περιοδικών και των πρακτορείων ειδήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων πάντα σε συνάρτηση με τα εθνικά ζητήματα και κινήματα και την πολιτική κατάσταση σε διεθνές επίπεδο και στο εσωτερικό των βαλκανικών κρατών. Παράλληλα οι φοιτητές μπορούν να έλθουν σε απευθείας επαφή με τα μέσα ενημέρωσης, καθώς έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν εργασία για μέσα ενημέρωσης συγκεκριμένης βαλκανικής χώρας, να συμμετάσχουν στη διαδικασία ψηφιοποίησης παλιών εφημερίδων και περιοδικών της Μακεδονίας και να βοηθήσουν στη διεξαγωγή της έρευνας - δημοσκόπησης για τη σχέση του κοινού με τα μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) στη Θεσσαλονίκη.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα


Περιεχόμενα

1. 20140226 Εισαγωγή στο μάθημα. Το σύστημα της πληροφόρησης. Η έννοια της διαμεσολάβησης. H ημερήσια διάταξη. Η διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης. Η διαφορά ανάμεσα στο γεγονός και στην είδηση. Τί είναι η εφημερίδα και τί περιοδικό. Η σχέση των εφημερίδων με το κοινό. με τις επιχειρήσεις και με την εξουσία. 2. 20140335 Οι λόγοι έκδοσης των εφημερίδων κατά την Αρχαιότητα και κατά τον Μεσαίωνα. Το κοινό των εφημερίδων εκείνη την περίοδο. Κοινοβουλευτισμός και εφημερίδες στη Μεγάλη Βρετανία. Η άνοδος της κυκλοφορίας των εφημερίδων στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Ο τοπικός Τύπος. Η σχέση του τοπικού Τύπου με την ανάπτυξη της πόλης. Ενημερωτικές εφημερίδες και trash Τύπος. Η υπόθεση Pulitzer. 3. 20140319 Ο Τύπος στα Βαλκάνια. Η συμβολή του Τύπου στους εθνικούς διαφωτισμούς των βαλκανικών λαών. Οι πρώτες σερβικές και ρουμανικές εφημερίδες εκδίδονται εκτός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι πρώτες εφημερίδες που εκδίδονται στην Τρανσυλβανία γερμανόφωνες. Οι πρώτες βουλγαρικές εφημερίδες εκδίδονται στην Κωνσταντινούπολη και στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Το κίνημα του Ιλλυρισμού. 4. 20140326 Ο 20ος αιώνες στα Βαλκάνια. Η έκδοση ημερήσιων εφημερίδων στις βαλκανικές χώρες στις παραμονές του Α' Παγκόσμιου Πολέμου. Οι εφημερίδες μετατρέπονται σε σύγχρονες ενημερωτικές πηγές. Στο μεσοπόλεμο οι εφημερίδες εκφράζουν τις σύγχρονες ιδεολογικές τάσεις. Οι εφημερίδες των μειονοτήτων. Οι τοπικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης μέχρι το 1940. Β' Παγκόσμιος Πόλεμος λογοκρισία. Ελλειμμα πληροφόρησης, Χρήση της εφημερίδας για προπαγάνδα. Oι γερμανόφιλες εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη και οι βουλγαρικές εφημερίδες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 5. 20140402 Οι εφημερίδες των βαλκανικών κρατών στα χρόνια του κομμουνισμού. Οι δημοσιογράφοι. Η λογοκρισία. Η μία κομματική αλήθεια. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας (1948-1980). Τα μέσα ενημέρωσης μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Υποταγή των μέσων ενημέρωσης στις πολιτικές εξουσίες. 6. 20140409 Οι εφημερίδες στα βαλκανικά κράτη μετά την πτώση του κομμουνισμού (1989 κ.ε.). Παρακμή των κομμουνιστικών εντύπων. Οι νέες πολιτικές, οικονομικές, αθλητικές εφημερίδες. Τα συγκροτήματα του Τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι υπό πίεση. Πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. 7. 20140524 Η ιστορία του ελληνικού Τύπου. Οι εφημερίδες στην ελληνική διασπορά. Ο Τύπος στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Οι εφημερίδες στην υπηρεσία των κομμάτων και των πολιτικών (19ος αι.). 8. 20150311 Ανάπτυξη του Τύπου (20ος αι.). Ο Τύπος αναπτύσσεται όταν υπάρχουν πολιτικές κρίσεις (Μεσοπόλεμος). Πλήρης έλεγχος των εφημερίδων στα χρόνια της Κατοχής. Νέες εφημερίδες γερμανόφιλες και βουλγαρόφιλες. Ανάπτυξη των εφημερίδων μετά το 1950. τα συγκροτήματα του Τύπου. Η περίοδος της Δικτατορίας. 9. 20150520 Οι εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και στη Θράκη στα χρόνια της γερμανικής και βουλγαρικής Κατοχής (1941-1944). Μια ιδιαίτερη περίπτωση. 10. 20140528 Ο Τύπος στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Η άνοδος και η πτώση της κυκλοφορίας των εφημερίδων. Πολλές εφημερίδες αλλά μικρές κυκλοφορίες. Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού Τύπου. Οι οικονομικές, αθλητικές εφημερίδες. 11. 20140604 Τα πρακτορεία ειδήσεων. Τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων (REUTERS, ASSOCIATED PRESS, AFP, DPA, ITAR-TASS, BLOOMBERG). H οργάνωση και λειτουργία των πρακτορείων ειδήσεων. Το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τα πρακτορεία ειδήσεων των βαλκανικών κρατών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Βλάσιος Βλασίδης
Τμήμα: Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ