Σέρβικα ΙΙ


1η Διάλεξη: Στην πρώτη συνάντηση διδάσκονται διάλογοι σχετικοί με αγορά πραγμάτων, την ένδυση. Στη γραμματική διδάσκεται ο Ενεστώτας των ρημάτων NOSITI, PROBATI καθώς και του SVIĐATI SE, γίνεται επανάληψη της Αιτιατικής και Δοτικής καθώς και η χρήση της πρόθεσης ZA με την Αιτιατική 2η Διάλεξη: Στη δεύτερη συνάντηση διδάσκονται διάλογοι σχετικοί με την αγορά προϊόντων από λαϊκές αγορές και καταστήματα τροφίμων. Τέλος στη γραμματική διδάσκεται η κλίση των ουσιαστικών ουδετέρου γένους καθώς και των ουσιαστικών VOĆE, POVRĆE, CVEĆE όπως και η γενική μερισματική. 3η Διάλεξη: Στην Τρίτη συνάντηση διδάσκονται κείμενα σχετικά με την επίσκεψη στον Γιατρό αλλά και στο Νοσοκομείο και το Φαρμακείο. Στη γραμματική διδάσκονται κλήσεις του ρήματος BOLETI στον Ενεστώτα και στον Παρακείμενο. 4η Διάλεξη: Στην τέταρτη συνάντηση διδάσκονται κείμενα σχετικά με τον αθλητισμό και τα αθλήματα. Στη γραμματική διδάσκεται η κλίση του ρήματος BAVITI SE τέλος γίνεται επανάληψη της Οργανικής και διδάσκεται η χρονική της χρήση. 5η Διάλεξη: Στην πέμπτη συνάντηση διδάσκονται διάλογοι για την κυκλοφορία. Στη γραμματική διδάσκονται η δυνητική καθώς και ο συνδυασμός της Γενικής με την κατάφαση και την άρνηση του ρήματος IMA. 6η Διάλεξη: Στην έκτη συνάντηση διδάσκονται κείμενα σχετικά με την εκπαίδευση. Στη γραμματική διδάσκονται η κλίση του ρήματος TRAJATI, ουσιαστικού DECA, και του επιθέτου SLIČAN, -A, -O καθώς και τα εξακολουθητικά και στιγμιαία ρήματα. ΠΡΟΟΔΟΣ - 7η συνάντηση Στην επόμενη από την έκτη συνάντηση θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση της μέχρι του σημείο αυτού διδαχθείσας ύλης ο βαθμός της οποίας θα προσμετρηθεί στο τελικό βαθμό του εξαμήνου. 7η Διάλεξη: Στην όγδοη συνάντηση οι εποχές του έτους. Στην γραμματική διδάσκονται τα θηλυκά ουσιαστικά, τα παράγωγα επίθετα σε -OV και -IN, οι αντωνυμίες ČIJI, -A, -E και SVOJ, -A, -E καθώς η προστακτική. 8η Διάλεξη: Στην ένατη συνάντηση διδάσκονται κείμενα σχετικά με το ζωικό βασίλειο. Στη γραμματική διδάσκονται η κλίση του ουσιαστικού DETE και ο συνδυασμός του με τα αριθμητικά, η χρήση των καταλήξεων -IĆ i -ICA, ο σχηματισμός της συγκριτικής με το OD καθώς και τα ουσιαστικά με κατάληξη σε - LAC. 9η Διάλεξη: Στην δέκατη συνάντηση διδάσκονται τρόποι με τους οποίους κάνουμε περιγραφή ενός τόπου. Στη γραμματική διδάσκεται η μετοχή ενεστώτα, γίνεται επανάληψη της χρήσης των προθέσεων U, NA, SA και των θηλυκών ουσιαστικών που έχουν κατάληξη σε σύμφωνο. 10η Διάλεξη: Στην ενδέκατη συνάντηση διδάσκονται κείμενα για την παρουσίαση βιογραφιών σημαντικών Σέρβων επιστημόνων. Στη γραμματική διδάσκεται η παθητική αντωνυμία SEBE SE καθώς και ο σχηματισμός της παθητικής φωνής. 11η Διάλεξη: Στην δωδέκατη συνάντηση διδάσκονται κείμενα σχετικά με θρησκευτικέ εορτές. Στη γραμματική διδάσκεται η χρήση του SE στη παθητική φωνή καθώς και ο συνδυασμός στις προτάσσεις επιθέτων και ουσιαστικών. Στη συνάντηση που απομένει μέχρι την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου θα διενεργηθεί επανάληψη.


Στόχοι Μαθήματος

Στο Β΄ εξάμηνο οι παραδόσεις καλύπτουν τα ακόλουθα: σχηματισμός και χρήση των μελλοντικών χρόνων, ομαλών και ανώμαλων ρημάτων, κλίση και χρήση της προστακτικής και ευκτικής, το γένος, ο αριθμός και οι πτώσεις των επιθέτων, βασική χρήση των πτώσεων της ονομαστικής, γενικής, δοτικής , αιτιατικής, οργανικής και τοπικής, παραθετικά επιθέτων, προσωπικές αναφορικές, κτητικές και αυτοπαθείς αντωνυμίες (δυνατοί και αδύνατοι τύποι), αριθμητικά απόλυτα και τακτικά, διεύρυνση λεξιλογίου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Η παρακολούθηση του Μαθήματος Σερβικά 1


Περιεχόμενα

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τα κεφάλαια 13 έως 24 του εγχειρίδιου των Masa Selimović – Momčilović & Ljubica Živanić, SRPSKI ZA STRANCE – REČ PO REČ Početni tečaj,Institut za strane jezike, 2009, Beograd

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Μπορόβας
Τμήμα: Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ