Βάσεις Δεδομένων ΙΙ


Το μάθημα εξετάζει σε βάθος τα υποσυστήματα ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Γίνεται παρουσίαση των τεχνικών και αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για (α) την αποθήκευση δεδομένων στο δίσκο, (β) τις οργανώσεις αρχείων και τα ευρετήρια, (γ) την υλοποποίηση της εξωτερικής ταξινόμησης και των σχεσιακών πράξεων, (δ) τη βελτιστοποίηση αιτημάτων, (ε) τον ταυτοχρονισμό συναλλαγών και της επαναφοράς του συστήματος. Επίσης, παρουσιάζονται έννοιες σχετικές με τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων NoSQL και γίνεται πρακτική επίδειξη χρήσης των συστημάτων CouchDB και Neo4j.


Στόχοι Μαθήματος

Αντικειμενικοί στόχοι: κατανόηση και εμβάθυνση (α) των συστατικών μερών ενός DBMS, (β) των τρόπων οργάνωσης των αρχείων και των τύπων ευρετηρίων, (γ) της υλοποίησης των σχεσιακών πράξεων και της βελτιστοποίησης αιτημάτων, (δ) της έννοιας της συναλλαγής, του ταυτοχρονισμού των συναλλαγών και της διαδικασίας επαναφοράς του συστήματος μετά από βλάβη, (ε) των εννοιών και της πρακτικής χρήσης των νέων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων NoSQL.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βασικές γνώσεις Σχεσιακής Άλγεβρας και SQL.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αποθήκευση Δεδομένων Δεντρικά Ευρετήρια – Το Β+δέντρο Σύγκριση Οργανώσεων Αρχείου – Παραδείγματα και Ασκήσεις με Β+δέντρα Εξωτερική Ταξινόμηση – Υπολογισμός Σχεσιακών Πράξεων (μέρος Α’) Υπολογισμός Σχεσιακών Πράξεων (μέρος Β’) Βελτιστοποίηση Σχεσιακών Αιτημάτων Ασκήσεις Επανάληψης – Εισαγωγή στη Διαχείριση Συναλλαγών Έλεγχος Ταυτοχρονισμού Επαναφορά του Συστήματος Ασκήσεις Επανάληψης Συστήματα NoSQL (CouchDB) Συστήματα NoSQL (Neo4j)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Ευαγγελίδης
Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ