Γεωργική Εκπαίδευση


Ιστορική εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης. Μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στοιχεία παιδαγωγικής. Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδευτικά συστήματα. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Διδακτική και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συμμετοχή εκπαιδευομένων. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων. Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας. Μεθοδολογία έρευνας στην εκπαίδευση. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Αγροτική Οικιακή Οικονομία.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να: Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τα αντικείμενα της γεωργικής εκπαίδευσης. Γνωρίζουν την παροχή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (αγροτικής, γεωργικής) στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ώστε να χειρίζονται κατάλληλες δομές και προγράμματα προς όφελος του ελληνικού αγροτικού πληθυσμού. Γνωρίζουν τη διαδικασία της μάθησης στα πλαίσια του επαγγελματικού, εκπαιδευτικού συστήματος (βασική επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση/κατάρτιση). Διαθέτουν τις γνώσεις και ικανότητες που αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (οργάνωση/μέθοδοι/εκλογή περιεχομένου) με έμφαση το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο. Κάνουν αποτελεσματική χρήση διδακτικών μεθόδων και μέσων, καθώς και μεθόδων αξιολόγησης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνώση χρήσης Η/Υ: Περιήγηση στο Διαδίκτυο, MS Word, PowerPoint.


Περιεχόμενα

Βασικές έννοιες και αντικείμενα της γεωργικής εκπαίδευσης Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευσης (αγροτική, γεωργική) στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Διαδικασία της μάθησης στα πλαίσια του επαγγελματικού, εκπαιδευτικού συστήματος (βασική επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση/κατάρτιση). Εκπαιδευτικός σχεδιασμός (οργάνωση/μέθοδοι/εκλογή περιεχομένου) με έμφαση στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο. Διδακτικές μέθοδοι και διδακτικά μέσα και μέθοδοι αξιολόγησης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού
Τμήμα: Γεωπονίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ