Σέρβικα ΙΙΙ


Στο Γ΄ εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν περισσότερο σύνθετα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους: κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, σύνδεση προτάσεων, παραγωγή λέξεων, ευθύς και πλάγιος λόγος, δεικτικές, ερωτηματικές, οριστικές και αόριστες αντωνυμίες, εμβάθυνση στη χρήση των πτώσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Εμβάθυνση στη Γραμματική της Σερβικής γλώσσας


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Η παρακολούθηση των μαθημάτων δύο εξαμήνων Σερβικής γλώσσας και η κατοχή βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας στη Σερβική.


Περιεχόμενα

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τα 9 πρώτα κεφάλαια του εγχειρίδιου των Gordana Vićentijević, Ljubica Živanić (1998). Srpski Jeszik za Strance. Beograd. The Institute for Foreign Languages Belgrade και του Pavica Mrazović (2009).Gramatika Srrpskog Jezika za Strance.Novi Sad: Izdavačka Knjižarnica Zorana Stojanovica

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Μπορόβας
Τμήμα: Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ