Επιχειρησιακή Έρευνα


Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών μοντέλων στη λήψη αποφάσεων σε τεχνολογικούς τομείς. Η έμφαση δίνεται τόσο στις μεθοδολογίες επίλυσης όσο και στο σχηματισμό του μοντέλου και στις εφαρμογές. Τέλος, θα περιγραφούν διάφορα εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού (π.χ., AMPL, POM-QM for Windows, και Excel Solver), ώστε οι φοιτητές να διακρίνουν τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται στη Διοίκηση και, γενικά, στη Βιομηχανία, σήμερα.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια εισαγωγή στο γραμμικό προγραμματισμό και τη μαθηματική μοντελοποίηση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Στο μάθημα παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων. Εισαγωγή στη μοντελοποίηση ενός προβλήματος και στις βασικές αρχές του γραμμικού προγραμματισμού. Γραφική επίλυση του μοντέλου & ειδικές περιπτώσεις, εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού – μελέτες περιπτώσεων, χρήση λογισμικών πακέτων βελτιστοποίησης (π.χ., AMPL, POM-QM for Windows, Excel Solver), ο αλγόριθμος Simplex, δυϊκή θεωρία και η οικονομική της ερμηνεία, ανάλυση ευαισθησίας. Το πρόβλημα μεταφοράς και εφαρμογές αυτών στη πράξη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Άγγελος Σιφαλέρας
Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ