Αγγλικά IV - Βασικές Αρχές Προφορικών Παρουσιάσεων στον Ακαδημαϊκό Χώρο


Το μάθημα απαρτίζεται από ένα σύντομο θεωρητικό μέρος πάνω στις βασικές αρχές και τεχνικές του δημόσιου προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα και ένα πιο εκτενές πρακτικό μέρος επεξεργασίας και παρουσίασης ομιλιών. Έμφαση δίνεται στη διαλογική φύση της δημόσιας ομιλίας, την συμβολή του κοινού στην επιτυχία της, και τα χαρακτηριστικά του προφορικού έναντι του γραπτού λόγου στην Αγγλική στο πλαίσιο μιας προφορικής παρουσίασης. Αναλύονται οι τεχνικές με τις οποίες ομιλητές Αγγλικής γλώσσας τραβούν την προσοχή του κοινού, επιχειρηματολογούν με αξιοπιστία, προσαρμόζουν αυτά που λένε και τον τρόπο που μιλάνε στο κοινό τους, και γίνονται εύκολα κατανοητοί και ευχάριστοι. Οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν την σημαντικότητα του δημόσιου λόγου, να μάθουν να αναγνωρίζουν τις διάφορες τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιούνται από επιτυχημένους ομιλητές και να κάνουν τις δικές τους προφορικές παρουσιάσεις στα Αγγλικά με την καθοδήγηση της διδάσκουσας.


Στόχοι Μαθήματος

Ο πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές των προφορικών παρουσιάσεων και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται σε προφορικές παρουσιάσεις στον ακαδημαϊκό χώρο σε θέματα του τομέα τους. Παράλληλος στόχος είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα μέσα από ομιλίες που απευθύνονται σε ένα ευρύ αυθεντικό κοινό.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης όπως η σπουδαιότητα της, ο ρόλος του κοινού και η συμβολή του στην επιτυχία της παρουσίασης, ηθικά ζητήματα που προκύπτουν, και ο φόβος της αντιμετώπισης του κοινού. Στη συνέχεια αφορά πιο πρακτικά ζητήματα όπως η προετοιμασία της προφορικής παρουσίασης, η επιλογή κατάλληλου θέματος και σκοπού και η αιτιολόγηση του, η σύνταξη περίληψης, εισαγωγής και επιλόγου. Επίσης καλύπτονται θέματα που αφορούν την τελική απόδοση της ομιλίας όπως η γλώσσα του σώματος και η κατάλληλη χρήση της φωνής και των οπτικών και ηλεκτρονικών μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές με τις οποίες ο ομιλητής επιχειρηματολογεί και ελκύει και διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού μέσω ανάλυσης ποικίλων υποδειγματικών ομιλιών έμπειρων ομιλητών. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν να ετοιμάσουν τη δική τους προφορική παρουσίαση στα Αγγλικά και να αξιολογηθούν σε αυτήν. Αυτό γίνεται με την καθοδήγηση της διδάσκουσας από τα αρχικά στάδια της προετοιμασίας μέχρι το τελικό της παρουσίασης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιφιγένεια Μαχίλη
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ