Διεθνείς Επενδύσεις και Διεθνές Εμπόριο


Εξετάζονται τα κίνητρα και τα οφέλη από το διεθνές εμπόριο και την διαδικασία της διεθνούς επένδυσης με βάση την παραδοσιακή αλλά και την σύγχρονη θεωρία. Παράλληλα, αξιολογείται η σχετικότητα των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων στην ερμηνεία των σύγχρονων τάσεων στην διεθνοποίηση του εμπορίου και της επένδυσης. Επιπλέον, μελετώνται οι τεχνικές που αφορούν στην ανάλυση των διεθνών επενδύσεων και στην δημιουργία διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση ειδικών μορφών κινδύνου των διεθνών επενδύσεων, όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος χώρας, καθώς και στο πρόβλημα της μεταδοτικότητας του κινδύνου στις διεθνείς αγορές.


Στόχοι Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη γνώση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, την σχετική με την λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών επενδύσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Εισαγωγή στην Οικονομική


Περιεχόμενα

Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου Προστατευτισμός και οι επιπτώσεις του Θεωρία και πράξη της οικονομικής ολοκλήρωσης Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Κίνδυνοι Διεθνών Επενδύσεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Μιχαλόπουλος
Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ