Εισαγωγή στη Σενκεριανή Ανάλυση


Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε θεμελιώδεις αρχές και πρακτικές μιας από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους ανάλυσης της τονικής μουσικής, όπως αυτή εξελίχθηκε από την αρχική της θεμελίωση στο πλαίσιο των θεωριών του Heinrich Schenker (1868‐1935) μέχρι τις μέρες μας.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους ανάλυσης της τονικής μουσικής, το θεωρητικό υπόβαθρο της οποίας είναι εν πολλοίς συμβατό με τα πορίσματα εμπειρικών ερευνών σχετικά με τον ιεραρχικό τρόπο αντίληψης της τονικής δομής. Στόχος του μαθήματος είναι επίσης η ένταξη της σενκεριανής θεωρίας στο ιστορικό και κοινωνικο‐πολιτισμικό της πλαίσιο, καθώς και η συνάρτηση των σχετικών αναλυτικών πρακτικών με ζητήματα ακρόασης και εκτέλεσης. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές μαθαίνουν να προσεγγίζουν ερμηνευτικά τη δομή της τονικής μουσικής, υιοθετώντας αναγωγικές μεθόδους συναφείς προς τον ιεραρχικό της χαρακτήρα. Οι φοιτητές εξασκούνται στο να συσχετίζουν φαινόμενα της μουσικής επιφάνειας μεταξύ τους και να τα ενοποιούν αντιληπτικά σε ευρείες συνέχειες, αποκτώντας, ως εκ τούτου, βαθύτερη κατανόηση της μουσικής που εκτελούν και προσλαμβάνουν.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Προαπαιτούνται γνώσεις τονικής αντίστιξης και αρμονίας. Προαπαιτούμενα μαθήματα: "Αρμονία Ι & ΙΙ" (ΜΣ0500, ΜΣ05Ο2‐1).


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Ιεραρχική δομή της τονικής μουσικής [Ι] Ιεραρχική δομή της τονικής μουσικής [ΙΙ] Γραμμικότητα [Ι] Γραμμικότητα [ΙΙ] Εισαγωγή στη θεμελιώδη δομή [Ι] Εισαγωγή στη θεμελιώδη δομή [ΙΙ] Μετασχηματισμοί πρώτου επιπέδου Διακοπή Γειτονικός φθόγγος Αρχική άνοδος, αρχικός αρπισμός Εκδίπλωση Κίνηση προς/από εσωτερική φωνή Επαναληπτική ανασκόπηση Μεταφορά ρετζίστρου Σύζευξη ρετζίστρων Παιχνίδι ορίων, φθόγγος κάλυψης Άνωθεν προσέγγιση Αντικατάσταση, φρύγια , μίξη Μεταθετικός διαιρέτης Μοτιβικός παραλληλισμός [Ι] Μοτιβικός παραλληλισμός [ΙΙ] Παρεμβαλλόμενες πέμπτες [Ι] Παρεμβαλλόμενες πέμπτες [ΙΙ] Βοηθητική πτώση Δομή – φόρμα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Πέτρος Βούβαρης
Τμήμα: Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Τέχνες
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ