Αγγλική Γλώσσα σε Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων και Οικονομίας


Το μάθημα αυτό προσφέρεται σε φοιτητές πολιτικής και οικονομικής κατεύθυνσης του τμήματος ΔΕΣ. Παρέχει στους φοιτητές εξάσκηση στην ειδική ορολογία όπως αυτή χρησιμοποιείται σε αυθεντικά γραπτά κείμενα και ομιλίες οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητες αυτές καθώς επεξεργαζόμαστε ανάλογα κείμενα στην τάξη και καθώς προετοιμάζουν τις προφορικές παρουσιάσεις τους. Συγκεκριμένα ερευνώντας και διαβάζοντας το θέμα της παρουσίασης τους, γράφοντας γι’ αυτό και μιλώντας για αυτό. Έμφαση δίνεται στην αναγνώριση και εφαρμογή στρατηγικών επιχειρηματολογίας και προσαρμογής των ειδικών θεμάτων τους στο ακροατήριο τους ώστε να είναι σαφής και κατανοητοί.


Στόχοι Μαθήματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος αφορούν την ανάπτυξη της Αγγλικής γλώσσας σε θέματα διεθνών σχέσεων και οικονομίας. Συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της Αγγλικής ορολογίας, όπως αυτή χρησιμοποιείται σε αυθεντικά κείμενα και ομιλίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, σκοπούς, και αναγνωστικό κοινό. Οι φοιτητές καλούνται να βελτιώσουν τη γνώση τους της Αγγλικής σε τομείς της ειδικότητας τους κυρίως μέσω του προφορικού λόγου ο οποίος τείνει να παραμελείται στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα μέσω προφορικών παρουσιάσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Το μάθημα αρχικά εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές μιας προφορικής παρουσίασης και στη διαδικασία της προετοιμασίας μιας προφορικής παρουσίασης. Κατόπιν στο μάθημα επεξεργάζονται ποικίλα γραπτά και προφορικά κείμενα με έμφαση στα διαφορετικά χαρακτηριστικά του γραπτού και προφορικού λόγου. Εξάσκηση παρέχεται στην αναγνώριση των στρατηγικών με τις οποίες οι ομιλητές επιχειρηματολογούν, ελκύουν τη προσοχή του κοινού, και κάνουν το ειδικό θέμα τους κατανοητό στους ακροατές τους. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν τις δικιές τους εργασίες σε θέματα της ειδικότητας τους με την επίβλεψη της διδάσκουσας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιφιγένεια Μαχίλη
Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ