Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων


Η έμφαση του μαθήματος θα είναι στην κατανόηση των μοντέλων αποφάσεων σε συνθήκες ρίσκου και αβεβαιότητας, καθώς και τις εφαρμογές τους στη διοίκηση τεχνολογίας.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε πολύπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα μέσα από τη μεθοδολογία της διοικητικής επιστήμης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνώσεις επιχειρησιακής έρευνας.


Περιεχόμενα

Στο μάθημα παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: κριτήρια αποφάσεων στη θεωρία αποφάσεων, αναμενόμενη αξία της πλήρους πληροφόρησης, θεωρία χρησιμότητας, δένδρα αποφάσεων & ανάλυση ευαισθησίας, εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων, αξιολόγηση αποδοτικότητας με χρήση περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων και πολύ-στοχικός μαθηματικός προγραμματισμός. Σε κάθε ενότητα οι φοιτητές, εκτός από τη μεθοδολογία, εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών πακέτων (π.χ., Palisade DecisionTools Suite, DEA Solver).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Άγγελος Σιφαλέρας
Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ